Gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP5600/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP5600/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BDP5600/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP5600/12 te teleladen.


PHILIPS BDP5600/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2379 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS BDP5600/12 (2382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BDP5600/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be detached from the mains cord. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Si dichiara che l'apparecchio BDP7300, BDP5600/12, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. Fatto a Eindhoven Philips Consumer Lifestyles Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven, The Netherlands Norge Typeskilt Ànnes på apparatens underside. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. [. . . ] Wanneer een disc die BD-Live ondersteunt wordt afgespeeld, wordt de identiteit van de speler of de disc mogelijk via internet naar de contentprovider verzonden. De te leveren diensten of functies verschillen afhankelijk van de disc. Knop Opmerking · U kunt alleen DivX-video's afspelen die met de DivX-registratiecode van deze speler zijn gehuurd of gekocht (zie `Instellingen aanpassen' - [Geavanc. U kunt DivX-videobestanden van maximaal 4 GB afspelen. · NL 25 Afspelen Nederlands Muziek afspelen MP3/WMA-muziek afspelen MP3/WMA-bestanden zijn sterk gecomprimeerde audiobestanden (bestanden met de extensie . MP3 of . WMA). Een track bedienen 1 2 Speel een track af. Bepaal met de afstandsbediening wat u met de track wilt doen. Actie Hiermee onderbreekt u het afspelen. Hiermee selecteert u een item om af te spelen. 1 2 Plaats een disc of USB-apparaat met de MP3/WMA-muziek. · Druk op BACK om terug te gaan naar het hoofdmenu. Opmerking Knop 3 4 · Van discs die in meerdere sessies zijn opgenomen, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld. · Deze speler ondersteunt het audioformaat MP3PRO · niet. Als er speciale tekens in de naam van de MP3-track (ID3) of de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt. Sommige WMA-bestanden zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM) en kunnen niet op de speler worden afgespeeld. Mappen/bestanden die het ondersteunde maximumaantal van de speler overschrijden, worden niet weergegeven. · Hiermee zoekt u snel vooruit (rechts) of snel achteruit (links). · Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Hiermee schakelt u de modus voor herhalen of op willekeurige volgorde afspelen in of uit. Bij sommige discs kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen. Video-instellingen 1 2 3 Druk op . Selecteer [Instell. ] en druk op OK. Selecteer [Video-inst. ] en druk op B. Audio English Uit English 16:9 Breedbeeld Autom. Discmenu TV-scherm HDMI-video HDMI Deep Color Component Video Beeldinstell. Zwartniveau [TV-scherm] Hiermee selecteert u een van de volgende weergaveformaten die de disc ondersteunt: 4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 4 5 Selecteer een optie en druk op OK. · Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op . Opmerking 16:9 Wide Screen Cinema 21:9 · Raadpleeg de uitleg over bovenstaande opties op de volgende pagina's. · [4:3 PanScan] ­ voor 4:3-beeld. · [16:9] ­ voor de weergave van 4:3-beeld op de 16:9-TV zonder de beeldverhouding te verstoren. · [Cinema 21:9] ­ voor breedbeeld-TV: weergaveverhouding 21:9, verwijdert de zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm. NL 29 Instellingen aanpassen Nederlands [HDMI-video] Hiermee selecteert u de resolutie van de HDMI-video-uitgang die compatibel is met de weergavemogelijkheden van de TV. · [Autom. ] ­ hiermee wordt automatisch de beste ondersteunde videoresolutie gedetecteerd en geselecteerd. · [Native] ­ hiermee stelt u de oorspronkelijke beeldresolutie in. · [480/576i, 480/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz] ­ hiermee selecteert u een instelling voor de beste videoresolutie die de TV ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van de TV voor meer informatie. Opmerking · Als de instelling niet compatibel is met de TV, wordt er niets op het scherm weergegeven. [. . . ] Digitale audio Digitale audio is een geluid dat is omgezet in numerieke waarden. Analoog geluid kan maar door twee kanalen worden overgebracht. DivX-video DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. Dit is een ofÀcieel DivX-gecertiÀceerd apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar www. divx. com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivXvideo's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BDP5600/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BDP5600/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag