Gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3492/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3492/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BDP3492/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3492/12 te teleladen.


PHILIPS BDP3492/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS BDP3492/12 (2066 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BDP3492/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome BDP3490 BDP3492 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray Disc/DVD-speler gaat gebruiken. 2 www. philips. com/welcome Register your product and get support at PC & Mac User manual 1 VIDEO HDMI OUT ( ) A COAXIAL AUDIO OUT 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A HDMI 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A IO AUDIO LINE OUT O VIDEO 4 3 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A COAXIAL COAXIAL A A 4 AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A AUDIO LINE OUT 5 3 4 5 1 2 SOURCE TV 6 6 2 BD BD 3D DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 USB 1 2 3 7 Inhoudsopgave 1 Aansluiten en afspelen   2 De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken   2 9 Basisbediening   9 Opties voor video, audio en afbeeldingen   10 DivX-video's   12 Een diapresentatie met muziek afspelen  12 BonusView op Blu-ray   12 BD-Live op Blu-ray   13 Een Blu-ray 3D-video afspelen   13 Een netwerk instellen   13 Smartphone-besturing   14 Door de PC bladeren met DLNA   15 Smart TV doorbladeren   15 Onlinevideo's huren   16 Media streamen vanaf een Androidapparaat   16 Philips EasyLink gebruiken   17 18 18 18 19 19 20 21 21 21 22 23 3 Instellingen wijzigen   Beeld   Geluid   Netwerk (installatie, Smart TV. . )   Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen. . . )   Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . )   4 Software bijwerken   Software via internet bijwerken   De software bijwerken via USB   5 Specificaties   6 Problemen oplossen   7 Veiligheid en belangrijke kennisgevingen   26 NL 8 2 De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Registreer uw product op www. philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. software-upgrades voor producten). Basisbediening Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen. hiermee opent u het hoofdmenu. 9 NL / / / AUDIO SUBTITLE DISC MENU/POP-UP MENU TOP MENU Gekleurde knoppen Hiermee stopt u het afspelen. [. . . ] Voer '0000' in als u geen wachtwoord hebt of als u het wachtwoord niet meer weet. [Display]: hiermee wijzigt u de helderheid van het display van de speler. [Automatisch stand-by]: hiermee schakelt u automatische stand-by in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de speler automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus). [Snelle wekfunctie]: hiermee schakelt u de snelle wekfunctie van de speler in of uit. Als de snelle wekfunctie is uitgeschakeld, wordt in de stand-bystand minder stroom verbruikt. [VCD PBC]: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over. 19 Opmerking •• Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u [Overig] selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt. •• Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc. Opmerking •• U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare •• Registreer deze speler op www. divx. com met behulp Blu-ray Discs niet beperken. van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler. Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . ) 1 2 • Druk op . Selecteer [Configuratie] > [Geavanceerd] om het menu met geavanceerde instellingen te openen. [BD-Live-beveiliging]: hiermee beperkt u de toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor nietcommerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs). [Software-update]: hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat. [Geheugen wissen]: hiermee verwijdert u eerder gedownloade BD-Live-bestanden op het USB-opslagapparaat. Er wordt automatisch een 'BUDA'-map gemaakt waarin de gedownloade BD-Livebestanden worden opgeslagen. [DivX® VOD-code]: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode of-uitschrijfcode voor deze speler weer. [Netflix ESN]: ESN (elektronisch serienummer) voor deze speler weergeven. [Versie-informatie]: hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer. [Standaardwaarden herstellen]: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler, behalve het wachtwoord en de beveiligingsniveaus. NL 20 • • • • • • • • 4 Software bijwerken Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt: • Druk op , selecteer [Configuratie] > [Geavanceerd] > [Versie-informatie] en druk vervolgens op OK. b Zet de map 'UPG_ALL' in de hoofddirectory. 3 4 5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler. »» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. »» Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Let op Software via internet bijwerken 1 2 3 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen'). »» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. »» Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 6 •• Schakel de speler niet uit en verwijder het USB- opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken. 4 De software bijwerken via USB 1 2 Zoek de meest recente softwareversie op www. philips. com/support. [. . . ] Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Copyright In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Open source-software U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open. source@ philips. com. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BDP3492/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BDP3492/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag