Gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3480/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3480/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BDP3480/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP3480/12 te teleladen.


PHILIPS BDP3480/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1435 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BDP3480/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome Vragen?Vraag het Philips BDP3480 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray Disc/DVD-speler gaat gebruiken. 2 Register your product and get support at www. philips. com/welcome BDP3480 BDP3480 PC & Mac User manual 1 VIDEO HDMI OUT ( ) COAXIAL A AUDIO OUT 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT HDMI 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT IO AUDIO LINE OUT O VIDEO 4 3 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT COAXIAL COAXIAL A A 4 AUDIO LINE OUT HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT AUDIO LINE OUT 5 3 4 5 1 2 SOURCE TV 6 6 2 BD BD 3D DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 USB 1 2 3 7 Inhoudsopgave 1 Aansluiten en afspelen 2 De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken Basisbediening Opties voor video, audio en afbeeldingen DivX-video's Een diapresentatie met muziek afspelen BonusView op Blu-ray BD-Live op Blu-ray Een Blu-ray 3D-video afspelen Een netwerk instellen Door de PC bladeren met DLNA Genieten van internetservices Media streamen vanaf een Androidapparaat Smartphone-besturing Philips EasyLink gebruiken 2-7 10 10 11 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 20 21 21 21 22 3 Instellingen wijzigen Beeld Geluid Netwerk (installatie, status. . . ) Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen. . . ) Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . ) 4 Software bijwerken Software via internet bijwerken De software bijwerken via USB 6 Problemen oplossen 7 Veiligheid en belangrijke kennisgevingen 23 26 NL 9 2 De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. software-upgrades voor producten). Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen. [. . . ] [VCD PBC]: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over. Opmerking Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u [Overig] selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt. Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc. [Deactivation] deze speler annuleren. [Versie-informatie]: hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer. [Standaardwaarden herstellen]: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler, behalve het wachtwoord en de beveiligingsniveaus. Opmerking U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken. Registreer deze speler op www. divx. com met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler. Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . ) 1 2 Druk op . Selecteer > [Geavanceerd] om het menu met geavanceerde instellingen te openen. [BD-Live-beveiliging]: hiermee beperkt u de toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor niet-commerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs). [Software-update]: hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat. [Geheugen wissen]: hiermee verwijdert u eerder gedownloade BD-Live-bestanden op het USBopslagapparaat. Er wordt automatisch een 'BUDA'-map gemaakt waarin de gedownloade BD-Live-bestanden worden opgeslagen. [DivX® VOD-code]: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode ofuitschrijfcode voor deze speler weer. : ESN (elektronisch serienummer) voor deze speler weergeven. NL 20 4 Software bijwerken Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt: Druk op , selecteer > [Geavanceerd] > [Versie-informatie] en druk vervolgens op OK. b Zet de map 'UPG_ALL' in de hoofddirectory. 3 4 5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler. » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. » Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Let op Schakel de speler niet uit en verwijder het USBopslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken. Software via internet bijwerken 1 2 3 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen'). » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. » Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 6 4 De software bijwerken via USB 1 2 Zoek de meest recente softwareversie op www. philips. com/support. a Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG_ALL' heeft. NL 21 5 Specificaties Opmerking voorafgaande kennisgeving. Constante bitsnelheid: MP3: 112 kbps - 320 kbps WMA: 48 kbps - 192 kbps USB Compatibiliteit: snelle USB (2. 0) Klasseondersteuning: USB Mass Storage Class Bestandssysteem: FAT16, FAT32 USB-poort: 5 V , 500 mA (voor elke poort) Extra HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig. Apparaat Voeding: 220 - 240 V~, 50-60 Hz Stroomverbruik: 10 W Stroomverbruik in stand-bymodus (snelle wekfunctie uitgeschakeld): < 0, 5 W Afmetingen (b x h x d): 360 x 42 x 219 (mm) Nettogewicht: 1, 15 kg Meegeleverde accessoires Afstandsbediening en batterijen Gebruikershandleiding Ingebouwde meertalige CD-ROMgebruikershandleiding (alleen voor het vasteland van Europa) Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD) 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD) Uitgangsvermogen (maximaal): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD) Regiocode Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen: DVD Blu-ray Landen Europa, Verenigd Koninkrijk B Afspeelbare media BD-Video, BD 3D DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) VCD/SVCD Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEG-bestanden DivX (Ultra)/DivX Plus HD-media, MKVmedia USB-opslagapparaat Bestandsformaat Video: . avi, . divx, . mp4, . mkv Audio: . mp3, . wma, . wav Afbeeldingen: . jpg, . gif, . png Video Signaalsysteem: PAL/NTSC Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm) HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz Audio 2-kanaals analoge uitgang Audio voorzijde L&R: 2 Vrms (> 1 kohm) Digitale uitgang: 0, 5 Vp-p (75 ohm) Coaxiaal HDMI-uitvoer Samplingfrequentie: MP3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz WMA: 44, 1 kHz, 48 kHz 22 NL 6 Problemen oplossen Opmerking Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant voedingsspanning. Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert. Waarschuwing Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit. Voor de Composite-aansluiting (via de VIDEO-aansluiting) naar de TV, selecteert u op deze speler een videoresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken (druk op en selecteer > [Video] > [HDMIvideo]). Druk op op de afstandsbediening en vervolgens op “731” (cijfertoetsen) om het beeld te herstellen. Als de speler met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd weergaveapparaat is aangesloten, wordt het audio-/videosignaal mogelijk niet weergegeven. Probeer de speler nooit zelf te repareren. [. . . ] Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. NL 27 Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Copyright u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BDP3480/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BDP3480/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag