Gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP2100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP2100/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BDP2100/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BDP2100/12 te teleladen.


PHILIPS BDP2100/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1454 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BDP2100/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome BDP2100 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray Disc/DVD-speler gaat gebruiken. 2 www. philips. com/welcome Register your product and get support at BDP2100 PC & Mac 1 HDMI ( ) COAXIAL A 3 2 1 HDMI HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A HDMI 2 COAXIAL HDMI VIDEO COAXIAL  UDIO LINE OUT A COAXIAL COAXIAL A A 4 3 4 5 1 2 SOURCE TV 5 6 2 BD DVD/VCD/CD DivX Plus HD/MKV MP3 / JPEG 1 3 4 1 USB 2 3 6 Inhoudsopgave 1 Aansluiten en afspelen   2 De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken   2-6 8 Basisbediening   8 Opties voor video, audio en afbeeldingen  9 DivX-video's   11 Een diapresentatie met muziek afspelen  11 BonusView op Blu-ray   11 BD-Live op Blu-ray   12 Een netwerk instellen   12 Smartphone-besturing   13 Door de PC bladeren met DLNA   14 14 Philips EasyLink gebruiken   15 15 15 16 16 16 18 18 18 19 20 3 Instellingen wijzigen   Beeld   Geluid   Netwerk (installatie, status. . . )   Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen. . . )   Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . )   4 Software bijwerken   Software via internet bijwerken   De software bijwerken via USB   5 Specificaties   6 Problemen oplossen   7 Veiligheid en belangrijke kennisgevingen   23 NL 7 2 De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. software-upgrades voor producten). Basisbediening Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen. hiermee opent u het hoofdmenu. 8 NL / / / AUDIO SUBTITLE DISC MENU/POP-UP MENU TOP MENU Gekleurde knoppen Hiermee stopt u het afspelen. [. . . ] Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de speler automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus). [VCD PBC]: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over. Opmerking audio- of ondertitelingstaal, kunt u [Overig] selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt. •• Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc. •• Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, Geavanceerde opties (geheugen wissen. . . ) 1 2 Druk op . Selecteer [Configuratie] > [Geavanceerd] om het menu met geavanceerde instellingen te openen. • 16 • • • • • • • [BD-Live-beveiliging]: hiermee beperkt u de toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor nietcommerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs). [Software-update]: hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat. [Geheugen wissen]: hiermee verwijdert u eerder gedownloade BD-Live-bestanden op het USB-opslagapparaat. Er wordt automatisch een 'BUDA'-map gemaakt waarin de gedownloade BD-Livebestanden worden opgeslagen. [DivX® VOD-code]: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode of-uitschrijfcode voor deze speler weer. [Versie-informatie]: hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer. [Standaardwaarden herstellen]: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler, behalve het wachtwoord en de beveiligingsniveaus. Opmerking •• U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare •• Registreer deze speler op www. divx. com met behulp Blu-ray Discs niet beperken. van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler. NL 17 4 Software bijwerken Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt: • Druk op , selecteer [Configuratie] > [Geavanc. ] > [Versie-informatie] en druk vervolgens op OK. b Zet de map 'UPG_ALL' in de hoofddirectory. 3 4 5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler. »» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. »» Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Let op Software via internet bijwerken 1 2 3 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen'). »» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten. »» Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 6 •• Schakel de speler niet uit en verwijder het USB- opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken. 4 De software bijwerken via USB 1 2 Zoek de meest recente softwareversie op www. philips. com/support. a Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG_ALL' heeft. 18 NL 5 Specificaties Opmerking •• Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Regiocode Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen: DVD Blu-ray Landen Europa, Verenigd Koninkrijk B Afspeelbare media • BD-Video • DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) • VCD/SVCD • Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEG-bestanden • DivX (Ultra)/DivX Plus HD-media, MKVmedia • USB-opslagapparaat Bestandsformaat • Video: . avi, . divx, . mp4, . mkv • Audio: . mp3, . wma, . wav • Afbeeldingen: . jpg, . gif, . png Video • Signaalsysteem: PAL/NTSC • HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz Audio • Digitale uitgang: 0, 5 Vp-p (75 ohm) • Coaxiaal • HDMI-uitvoer • Samplingfrequentie: • MP3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz • WMA: 44, 1 kHz, 48 kHz • Constante bitsnelheid: • MP3: 112 kbps - 320 kbps • WMA: 48 kbps - 192 kbps USB • Compatibiliteit: snelle USB (2. 0) • Klasseondersteuning: USB Mass Storage Class • Bestandssysteem: FAT16, FAT32 • USB-poort: 5 V , 500 mA • Extra HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig. Apparaat • Voeding: 220 - 240 V~, 50 Hz - 60 Hz • Stroomverbruik: 10 W • Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0, 5 W • Afmetingen (b x h x d): 310 x 39, 5 x 217, 7 (mm) • Nettogewicht: 1, 12 kg Meegeleverde accessoires • Afstandsbediening en batterijen • Snelstartgids • Ingebouwde meertalige CD-ROMgebruikershandleiding (alleen voor het vasteland van Europa) Optioneel accessoire • Een draadloze Philips USB-adapter (WUB1110, afzonderlijk verkrijgbaar) • Multimedia-aansluitingen: WiFi 802. 11b/g/n • Connectiviteit: aansluiting aan de achterkant (USB) • Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C. • Afmetingen dongle (b x h x d): 28, 4 x 82, 0 x 13, 4 mm Specificaties van de laser • Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD) • Golflengte: 398 nm - 413 nm (BD), 645 nm - 664 nm (DVD), 770 nm - 800 nm (CD) • Uitgangsvermogen: 1, 7 mW (BD), 0, 19 mW (DVD), 0, 25 mW (CD) NL 19 6 Problemen oplossen Opmerking van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning. •• Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert. •• Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant Waarschuwing •• Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit. Probeer de speler nooit zelf te repareren. Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op www. philips. com/support. [. . . ] Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. 24 NL In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Open source-software U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BDP2100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BDP2100/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag