Gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ2415

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ2415. Wij hopen dat dit PHILIPS AZ2415 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ2415 te teleladen.


PHILIPS AZ2415 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (625 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 (673 ko)
   PHILIPS AZ2415 BROCHURE (362 ko)
   PHILIPS AZ2415 annexe 1 (673 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AZ2415

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. Daarom: ­ Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof. ­ Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie. [. . . ] Om af te stemmen op een zwakke zender: druk kort op SEARCH of § tot de ontvangst optimaal is of tot de juiste frequentie in het display verschijnt. ­ Als STEREO in het display verschijnt, dan heeft u afgestemd op een FM-stereozender. verbeteren van de radio-ontvangst: · Voor FM moet u de telescoopantenne uittrekken. Als het signaal te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan de antenne in elkaar. Voor MW (AM) en LW heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Volg de stappen 1 tot en met 4 van het hoofdstuk `RADIOONTVANGST' om af te stemmen op een zender. Druk op de PRESET-toets 4, 3 (omhoog of omlaag) om een nummer van 1 tot 29 toe te kennen. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor elke zender die u in het geheugen wilt opslaan. U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie onder het betreffende nummer op te slaan. Om het programmeren af te sluiten Als u tijdens het programmeren beslist een bepaalde zender toch niet te programmeren, zet de schuifschakelaar OFF/ TAPE· : het cd-vak is geopend ­ Het totale aantal nummers en de speelduur: als de speler stilstaat ­ no d1SC: geen cd/fout bij het gebruik van de cd-speler of probleem met de cd (zie `Verhelpen van storingen') ­ Het huidige nummer en de verstreken speelduur: tijdens het afspelen van een CD ­ De verstreken speelduur blijft in het display staan en knippert: als u het afspelen tijdelijk onderbroken heeft (PAUSE). ­ : verschijnt kort met het gekozen nummer (1-20) terwijl u programmeert. OPEN 9 / om de cassettehouder te openen en plaats een cassette in de houder. Stel het geluid in met de knoppen VOLUME, INCREDIBLE SURROUND en BASS. ­ De toetsen worden aan het eind van de cassette automatisch ontgrendeld behalve als u PAUSE ; ingedrukt heeft. Als de bronkeuzeschakelaar op OFF/ TAPE staat en alle cassettetoetsen zijn ontgrendeld dan wordt het apparaat uitgeschakeld. Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Deze recorder is niet geschikt voor het opnemen op CHROME (IEC II) of METAL (IEC IV) cassettes. Gebruik voor opnemen op deze recorder steeds NORMAL cassettes (IEC I) waarvan de nokjes niet zijn uitgebroken. Als u de instellingen voor VOLUME, INCREDIBLE SURROUND en BASS verandert, heeft dit geen invloed op de opname. Tijdens de eerste en laatste 7 seconden van een cassette wordt er niets opgenomen, omdat dan de aanloopband de recorderkoppen passeert. Om te voorkomen dat u per ongeluk een opname wist, houdt u de cassettekant die u wilt beveiligen naar u toe en breekt u het linker nokje uit. Plaats een CD in het apparaat en stel indien u dat wilt een programma samen. [. . . ] Om verzekerd te zijn van een goede geluidskwaliteit bij het opnemen en afspelen, moet u de aangegeven delen A, B en C telkens na ongeveer 50 uur gebruik of gemiddeld één keer per maand schoonmaken. Gebruik een wattenstaafje met een beetje alcohol of speciale reinigingsvloeistof voor cassettekoppen. U kunt de koppen ook schoonmaken door eens in de maand een reinigingscassette af te spelen. De lens kan beslaan bij de overgang van een koude naar een warme ruimte en de CD-speler zal dan even niet starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AZ2415

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AZ2415 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag