Gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ100B QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ100B. Wij hopen dat dit PHILIPS AZ100B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ100B te teleladen.


PHILIPS AZ100B QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1112 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AZ100B BROCHURE (769 ko)
   PHILIPS AZ100B BROCHURE (764 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AZ100BQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er tijdens het gebruik stoom uit de spoelwaterbak komt, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Let op - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. Laat het apparaat altijd voldoende afkoelen voordat u de hoes verwijdert. - De zoolplaat van het strijkijzer kan zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken. [. . . ] Opmerking: Met de zuigmodus blijft het kledingstuk mooi glad op de strijkplank liggen en maakt u perfecte plooien in broeken. Tip: Gebruik het schoudervormige uiteinde van de strijkplank wanneer u een overhemd strijkt. Met dit speciale uiteinde kunt u makkelijker strijken zonder dat u het kledingstuk steeds hoeft te verplaatsen. 11 U kunt het hete strijkijzer direct nadat u het hebt uitgeschakeld, opbergen in het hittebestendige opbergvak. Dit systeem voorkomt dat zich kalk ontwikkelt in het systeem en verwijdert kalkdeeltjes uit het systeem. Het Dual Protectantikalksysteem bestaat uit een antikalkpatroon en een automatisch CalcClean-proces. antikalkpatroon vervangen De antikalkpatroon voorkomt dat zich kalk ophoopt in de stoomgenerator. Tijdens gebruik veranderen de korrels van de antikalkpatroon van kleur. Wanneer de korrels volledig van kleur zijn veranderd, moet u de antikalkpatroon vervangen. Het rode REPLACE CARTRIDGE-lampje begint te knipperen en u hoort piepjes. Hiermee wordt aangegeven dat de antikalkpatroon moet worden vervangen. 2 Om het snoer op te bergen, trekt u het even naar u toe en laat u het weer los. 3 U kunt het apparaat nu eenvoudig verplaatsen door aan de handgreep van de strijkplank te trekken. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Indien zich binnen deze garantieperiode van twee jaar gebreken voordoen als gevolg van fabricageen materiaalfouten, wordt het product op kosten van Philips Consumer Lifestyle gerepareerd of vervangen. Philips Consumer Lifestyle betaalt de reparatie- of vervangingskosten alleen indien overtuigend bewijs wordt geleverd, bijvoorbeeld door middel van een aankoopbon die aangeeft dat de dag waarop service wordt aangevraagd binnen de garantieperiode valt. Garantiebeperkingen - De garantie is niet van toepassing op producten en/of productonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of die door hun aard als verbruiksgoederen kunnen worden beschouwd, zoals antikalkpatronen en strijkplankhoezen. - Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade. - De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van onjuist gebruik, slecht onderhoud of als wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd door daartoe niet door Philips Consumer Lifestyle geautoriseerde personen. opmerking: Deze garantiebeperkingen laten uw wettelijke rechten onverlet. Premium service Wij willen ervoor zorgen dat u tevreden blijft met uw Philips Wardrobe Care-systeem. Com/welcome zodat we met u in contact kunnen blijven en u onderhoudsherinneringen kunnen sturen. [. . . ] Wacht tot het automatische Calc-Clean-proces is voltooid en schakel dan het apparaat opnieuw in. Het apparaat gaat automatisch uit wanneer de stoomgenerator gedurende 10 minuten niet is gebruikt. Druk eenmaal op de aan/uitknop van het strijkijzer om het apparaat opnieuw op te starten. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer het `strijkijzer gereed'-lampje niet meer knippert maar continu brandt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AZ100B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AZ100B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag