Gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ 100B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ 100B. Wij hopen dat dit PHILIPS AZ 100B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AZ 100B te teleladen.


PHILIPS AZ 100B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AZ100B BROCHURE (769 ko)
   PHILIPS AZ100B QUICK START GUIDE (1112 ko)
   PHILIPS AZ 100B (792 ko)
   PHILIPS AZ100B BROCHURE (764 ko)
   PHILIPS AZ100B QUICK START GUIDE (1112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AZ 100B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen. Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta. [. . . ] *HEUXLN XLWVOXLWHQG GRRU GH IDEULNDQW JHVSHFLÀFHHUGH WRHEHKRUHQ accessoires. Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. WAARSCHUWING batterijgebruik ­ Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Deze `bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het `uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken. Waarschuwing Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. [. . . ] Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AZ 100B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AZ 100B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag