Gebruiksaanwijzing PHILIPS AW2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AW2000. Wij hopen dat dit PHILIPS AW2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AW2000 te teleladen.


PHILIPS AW2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3679 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AW2000 QUICK START GUIDE (551 ko)
   PHILIPS AW2000 (3640 ko)
   PHILIPS AW2000 (4785 ko)
   PHILIPS AW2000 QUICK START GUIDE (546 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AW2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.   Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.   Modificaties Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.   Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. [. . . ] Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit. Hiermee sluit u een bestaand luidsprekersysteem aan. AC IN ~ 1 2 3 4 5 6 Schroef de aansluitingen op de luidspreker los. Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel met de rode markering volledig in de rode (+)-aansluiting (links). Schroef de rode (+)-aansluiting (links) vast om de kabel vast te zetten. Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel zonder de rode markering volledig in de zwarte (-)-aansluiting (links). Schroef de zwarte (-)-aansluiting (links) vast om de kabel vast te zetten. Herhaal stap 2 t/m 5 om de andere luidsprekerkabel in de rechteraansluitingen te plaatsen. • Sluit het netsnoer aan op: • de AC IN ~-aansluiting op de achterkant van het apparaat. »» De voedingsindicator knippert oranje en blijft na een tijdje oranje branden. • Om het apparaat in de normale standbymodus zetten, drukt u op . Om het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus te zetten, houdt u ingedrukt. Om het apparaat vanuit de normale of energiebesparende stand-bymodus in te schakelen, drukt u opnieuw op . • • NL 7 N e de rl a n ds 3 Voorbereiden De stroomvoorziening aansluiten en inschakelen 4 Verbind de AW2000 met uw Wi-Fithuisnetwerk. Er zijn twee opties om een verbinding tot stand te brengen tussen de AW2000 en uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk. • Vaste verbinding Gebruik een ethernetkabel (niet meegeleverd) om de AW2000 rechtstreeks met uw Wi-Firouter te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u draadloos streamen naar de AW2000 via uw Wi-Fi-thuisnetwerk.  Vóór u de AW2000 met uw Wi-Fithuisnetwerk verbindt, dient u het volgende te controleren: a de Wi-Fi-router is ingeschakeld en goed werkt. b de AW2000 is ingeschakeld en de voedingsindicator blijft oranje branden.   Optie 1: bekabelde verbinding tot stand brengen 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset • Draadloze verbinding Pas de instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk toe op de AW2000 vanaf een iOS- of Android-apparaat. Als de AW2000 eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Vervolgens kunt u altijd draadloos streamen als de AW2000 is ingeschakeld en automatisch verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk heeft gemaakt. ETHER NET ETHER NET • Sluit een ethernetkabel (niet meegeleverd) aan op: • de ETHERNET-aansluiting op de achterkant van het apparaat • een van de ethernetpoorten op uw Wi-Fi-router 8 NL 1 (Voor iPod touch/iPhone/iPad-gebruikers) Installeer Philips AirStudio vanuit de Apple App Store en voer de app uit. • (Voor gebruikers van Androidsmartphones of -tablets) Installeer Philips AirStudio vanuit Android Market en voer de app uit. 3 Controleer of uw AW2000 is in- of uitgeschakeld, zoals aangegeven, en raak dan Volgende aan om verder te gaan. NL 9 N e de rl a n ds Optie 2: een draadloze verbinding tot stand brengen 2 Raak Een nieuwe luidspreker instellen aan, lees de algemene configuratiestappen en raak Volgende aan om verder te gaan. 4 Volg de instructies op het scherm tot de Wi-Fi-verbinding tussen de AW2000 en uw Wi-Fi-thuisnetwerk tot stand is gebracht. 10 NL Audio naar de AW2000 streamen Opmerking •• Controleer of uw iOS/Android-apparaat of PC/MAC op het zelfde Wi-Fi-netwerk is aangesloten als de AW2000. Streamen vanaf uw iOS- of Androidsmartphone of -tablet 1 2 Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-smartphone of -tablet. • de overeenkomstige digitale uitgang van een extern audioapparaat. 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE op de AW2000 (of raak Digital-In Coaxial of Digital-In Optical aan op het beginscherm van de app) om de optische of coaxaudioingangsbron te selecteren. NL 13 N e de rl a n ds Muziek van een extern apparaat afspelen 3 1 Gebruik de knoppen op uw audioapparaat om het afspelen van de muziek te regelen. Aansluiten via de AUX IN L/R-aansluitingen: Sluit een paar RCA-audiokabels (rood/wit; niet meegeleverd) aan op: • de AUX IN L/R-aansluitingen op de achterkant van het apparaat. [. . . ] •• Verwijder eventuele voorwerpen tussen de AW2000 en uw Wi-Fi-router. •• Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de buurt. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de draadloze verbinding. ) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit. •• Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AW2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AW2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag