Gebruiksaanwijzing PHILIPS AT893

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AT893. Wij hopen dat dit PHILIPS AT893 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AT893 te teleladen.


PHILIPS AT893 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3275 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AT893

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. GEVAAR Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. WAARSCHUWING WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. [. . . ] Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen. Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten RI GLH QLHW VSHFLÀHN ]LMQ DDQEHYROHQ GRRU 3KLOLSV $OV X GHUJHOLMNH accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum RI SHUVRQHQ PHW YHUJHOLMNEDUH NZDOLÀFDWLHV RP JHYDDU WH voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Uitschakelen. 3 Druk op de knop voor koele luchtstroom ( ) voor een NRHOH OXFKWVWURRP YRRU KHW À[HUHQ YDQ XZ NDSVHO 4 Het apparaat heeft een ionenfunctie. » Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur ruiken. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert. ionenknop ( ) op » Als de functie is ingeschakeld, gaat het indicatielampje voor ionen branden. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. 3 Verwijder de concentrator of diffuser voordat u het apparaat schoonmaakt. 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. 4 Garantie en service Als u informatie nodig hebt (bijv. [. . . ] over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. philips. com/support) of neem contact met het Philips Customer Care Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het `worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. 5 Problemen oplossen Oorzaak Misschien werkt het stopcontact waarop het apparaat aangesloten is niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AT893

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AT893 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag