Gebruiksaanwijzing PHILIPS AS851

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AS851. Wij hopen dat dit PHILIPS AS851 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AS851 te teleladen.


PHILIPS AS851 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AS851 BROCHURE (1407 ko)
   PHILIPS AS851 QUICK START GUIDE (1197 ko)
   PHILIPS AS851 (1610 ko)
   PHILIPS AS851 (1302 ko)
   PHILIPS AS851 BROCHURE (1400 ko)
   PHILIPS AS851 QUICK START GUIDE (1197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AS851

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. [. . . ] Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Opmerking Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Kennisgeving (YHQWXHOH ZLM]LJLQJHQ RI PRGLÀFDWLHV DDQ KHW apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. *D QDDU KWWSGRZQORDGSFSKLOLSVFRPÀOHV AS851_12/AS851_12_doc_eng. pdf om de EGCONFORMITEITSVERKLARING te bekijken. NL 5 Ned erla nd s Recycling 2 Uw Androiddocking speaker Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Registreer uw product op www. philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Inleiding Met dit apparaat kunt u audio van uw Androidtelefoon beluisteren. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: Apparaat Stroomadapter Snelstartgids 6 NL a b e f c g e Station voor Android-telefoon b Bluetooth-indicatielampje. d Voedingsaansluiting Hier laadt u uw telefoon op via een USB link-kabel. g 18 V Hier sluit u het apparaat aan op een voedingsbron. d a NL 7 Ned erla nd s Overzicht van het apparaat 3 Aan de slag Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Overschakelen naar de standbymodus Druk nogmaals op om het basisstation in de stand-bymodus te zetten. » Het Bluetooth-indicatielampje op het display gaat uit. Stroom aansluiten Let op Het product kan beschadigd raken!Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio. Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. » Het Bluetooth-indicatielampje op het display begint te knipperen. Overschakelen naar de standbymodus Druk nogmaals op om het basisstation in de stand-bymodus te zetten. [. . . ] U hoeft het koppelen slechts eenmaal uit te voeren. De Android-telefoon plaatsen 1 Controleer waar de micro-USB-aansluiting van de Android-telefoon zich bevindt. Draai de aansluiting voor de Androidtelefoon op de docking speaker indien nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AS851

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AS851 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag