Gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7040D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7040D. Wij hopen dat dit PHILIPS AJ 7040D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7040D te teleladen.


PHILIPS AJ 7040D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AJ7040D BROCHURE (1471 ko)
   PHILIPS AJ7040D (9191 ko)
   PHILIPS AJ7040D BROCHURE (1469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AJ 7040D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren Druk op / om een track over te slaan. Houd / ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten. Door het menu navigeren: druk op MENU, druk vervolgens op / om te selecteren en druk op OK om te bevestigen. [. . . ] Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. Sluit de MP3 Link-kabel aan op: · Druk op MP3 LINK om MP3 Link als bron te selecteren. Voor het eerste gebruik: Verwijder het beschermlipje om de batterij te activeren. » De klokradio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. Druk herhaaldelijk op BRIGHTNESS om verschillende helderheden te kiezen. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. [. . . ] U kunt in de stand-bymodus twee alarmen op verschillende tijden instellen. Om een bron te kiezen drukt u herhaaldelijk op SOURCE of de bronselectieknoppen op de afstandsbediening. Houd AL1/AL2 twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AJ 7040D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AJ 7040D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag