Gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7030D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7030D. Wij hopen dat dit PHILIPS AJ 7030D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ 7030D te teleladen.


PHILIPS AJ 7030D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AJ7030D BROCHURE (1110 ko)
   PHILIPS AJ7030D (310 ko)
   PHILIPS AJ7030D BROCHURE (1110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AJ 7030D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. [. . . ] · Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisatieringen of beschermingsvellen. Opgenomen bestanden afspelen U kunt DivX/MP3/WMA/JPEG-bestanden afspelen die naar een CD-R/RW, opneembare DVD of USB-opslagapparaat zijn gekopieerd. Opmerking · U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX®registratiecode van dit apparaat. (Zie "Configuratie" > "Algemene instellingen" > [DivX(R) VOD Code]. ) · Ondertitelingsbestanden met de extensies . srt, . smi, . sub, . ssa en . ass worden ondersteund, maar deze worden niet weergegeven in de bestandslijst. · De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van de DivX-video (zonder de bestandsextensie). · Het DivX-videobestand en de ondertitelingsbestanden moeten in dezelfde directory zijn opgeslagen. Wanneer wordt weergegeven, is de bewerking niet beschikbaar voor het medium of niet beschikbaar op dat moment. Algemene aanwijzingen Deze bewerkingen zijn toepasbaar op alle ondersteunde media. Functie Het afspelen stoppen Het afspelen onderbreken of hervatten Naar de vorige/volgende titel of track of het vorige/volgende hoofdstuk of bestand gaan Actie Druk op . Druk op /. Een USB-opslagapparaat aansluiten Een disc afspelen 1 2 3 4 Druk op DISC om de discbron te selecteren. Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven in de disclade en druk dan op . Het apparaat begint automatisch af te spelen. 1 2 Druk op USB om het USBopslagapparaat als bron te selecteren. Plaats het USB-opslagapparaat. NL 15 N e de rl a n ds 5 Afspelen vanaf disc/USB · Druk op om het afspelen handmatig te starten. Als u een DVD wilt kunnen afspelen met een beveiligingsniveau dat hoger is dan de instelling, moet u eerst het zescijferige wachtwoord (000000) invoeren. » Het apparaat begint automatisch af te spelen. » De gebruikersinterface wordt weergegeven. Gelijktijdig een diapresentatie en muziek afspelen Opmerking · Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat of de disc zowel WMA/MP3-bestanden als JPEGfoto's bevat. 1 2 3 4 · Boven: de verstreken tijd, de totale tijd van de audio/video, de numerieke positie in de USB-bestanden en de naam van de huidige map. · In de tunermodus kunt u herhaaldelijk op OK drukken om te schakelen tussen [STEREO] en [MONO]. Het apparaat onthoudt uw instelling zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt of instelt op andere bronnen. Opmerking · U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan. · Schuif de FM-antenne helemaal uit voor een betere ontvangst. Radiozenders automatisch programmeren 1 2 Druk op RADIO. » De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Afstemmen op een geprogrammeerde radiozender 1 2 Druk op RADIO. Druk herhaaldelijk op / om een geprogrammeerde radiozender te selecteren. RDS-informatie weergeven Radiozenders handmatig programmeren 1 2 Druk op RADIO. Druk lang op / om op een radiozender af te stemmen of op / om handmatig op een radiozender af te stemmen. » Het zendernummer knippert en de huidige frequentie wordt weergegeven. Druk op / om een nummer van 01 t/m 20 toe te wijzen aan deze radiozender. RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven. 1 2 Stem af op een RDS-zender. Druk herhaaldelijk op RDS/INFO om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar): » Zendernaam » Soort programma, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek). . . [. . . ] · Schakel het audioapparaat in op de juiste ingangsbron. Beeld Geen beeld · Controleer de videoaansluiting. · Progressive Scan is ingeschakeld, maar de TV biedt geen ondersteuning voor Progressive Scan. Zwart-witbeeld of vervormd beeld · De disc komt niet overeen met het kleurensysteem van de TV (PAL/NTSC). · Het beeld kan vervormd zijn tijdens het instellen van Progressive Scan. 30 NL Afspelen Geen disc gevonden · Plaats een disc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AJ 7030D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AJ 7030D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag