Gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ130. Wij hopen dat dit PHILIPS AJ130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AJ130 te teleladen.


PHILIPS AJ130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (262 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AJ130 (548 ko)
   PHILIPS AJ130 (264 ko)
   PHILIPS AJ130 Quick start guide (591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AJ130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u wilt dat de tijd en ingestelde alarmtijd(en) blijven behouden als de stroom uitvalt of als u de stroom verbreekt, dient u 2 1, 5V AAA-batterijen in het compartiment te plaatsen (niet meegeleverd). Hoe dan ook wordt in geval van stroomonderbreking de tijd niet op de display aangegeven. De werking van de wekkers, de-radio en cd is dan eveneens uitgeschakeld. Zodra de stroom terugkeert, geeft het display opnieuw de juiste tijd aan. [. . . ] Druk, terwijl de speler (tijdelijk) stilstaat, op 2; om het afspelen te starten. Het volgnummer verschijnt kort in het display wanneer u op /§ drukt om naar een ander nummer te gaan. Zoeken naar een passage binnen een nummer Houd, tijdens het afspelen, /§ ingedrukt. Het afspelen gaat op de normale manier verder. ­ 7 8 9 · · Dit apparaat voldoet aan de radioontstoringseisen van de Europese Unie. CD-speler Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cdrecordables (CD-R)/(CD-RW) afgespeeld worden of MP3. Probeer geen cd-roms, CDi's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen. Als CD niet is geselecteerd, drukt u een of meerdere keren op SOURCE om CD te selecteren. 1 2 1 2 CD-speler Programmeren van cd-nummers U kunt in het totaal 20 nummers in elke gewenste volgorde programmeren. Druk in stop-stand op PROGRAM/SET TIME om programmeerstand te activeren. Herhaal de stappen 2 en 3 om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren. Wanneer u probeert meer dan 20 muziekstukken op te slaan, kunnen er geen muziekstukken meer worden geselecteerd. Als u een programma wilt bekijken, houdt u PROGRAM/SET TIME ingedrukt wanneer het apparaat niet in werking is, totdat alle opgeslagen tracks worden weergegeven. ­ Druk op 9 te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of eenmaal in de stop-stand); ­ Druk op POWER om in rusttoestand te gaan; ­ TUNER of AUX selecteren. 1 Wekker Verschillende afspeelstanden selecteren U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen en u kunt herhaal-modi met REPEAT combineren. REP ­ het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald REP ALL ­ de hele CD/het hele programma wordt herhaald. 1 Druk één of meerdere keren op SHUFFLE / REPEPEAT om de manier van afspelen te kiezen. Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan herhaaldelijk op SHUFFLE / REPEPEAT tot in het display geen enkele van de verschillende manieren nog aangegeven wordt. ­ U kunt ook op 9 drukken om de manier van afspelen af te sluiten. Nuttige tips: ­ Shuffleweergave is niet beschikbaar tijdens de programmamodus. 1 2 3 4 2 3 5 Gebruik van de wekker U kunt twee verschillende wektijden instellen ALARM 1 en ALARM 2 waarbij u tevens kunt kiezen om gewekt te worden door een cd, de radio of de zoemer. De kloktijd dient juist ingesteld worden alvorens U het alarm kan gebruiken. INSTELLEN VAN DE WEKTIJD EN DE MANIER VAN WEKKEN Druk in de stand-bymodus een of meerdere keren op AL 1 of AL 2 om de alarmmodus te selecteren. Wekker · · · ­ de radio ­ CD-modus ­ de zoemer. [. . . ] · Zet een cd in Geen geluid ­ Het volume staat te zacht · Zet het volume harder Het afspelen van een cd lukt niet De cd is beschadigd of vuil Vervang de cd/ maak deze schoon De lens van de laser is beslagen Wacht tot de lens geacclimatiseerd is De lens van de laser is vuil Maak de lens schoon door een schoonmaak-cd voor cd-lenzen af te spelen. ­ De cd-r is niet afgesloten · Gebruik een afgesloten cd-r Af en toe gekraak bij FM-ontvangst ­ Zwak signaal · De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen. ­ · ­ · ­ · Wegwerpen van uw afgedankt apparaat Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AJ130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AJ130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag