Gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000E/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000E/00. Wij hopen dat dit PHILIPS AECS7000E/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000E/00 te teleladen.


PHILIPS AECS7000E/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1954 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AECS7000E/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] worden gesmeerd. Onderdelen/accessoires vervangen Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen. • Kennisgeving • • • • 2 WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N. V. [. . . ] i • Het geluid van de 4 ingebouwde microfoons van de WeCall-luidspreker dempen tijdens een oproep, zodat de andere partij u niet kan horen. NL 5 b ON/OFF aan/uitknop • De luidspreker in-/uitschakelen. d Oplaadindicator • Brandt rood wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer u de WeCallluidspreker oplaadt. e Micro-USB-aansluiting • Om aan te sluiten op de meegeleverde USB-kabel. N e de rl a n ds Productoverzicht 3 Aan de slag Let op •• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Schakel de WeCallluidspreker in. • Schuif de aan/uitknop naar de stand ON. »» In de USB-modus wordt de bronindicator groen. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. De WeCall luidspreker opladen • Sluit de WeCall-luidspreker met de meegeleverde USB-kabel op een PC/Mac aan. »» Wanneer de WeCall-luidspreker volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit. • Als u de WeCall-luidspreker wilt uitschakelen, schuift u de aan/uitschakelaar naar de stand OFF. De WeCall-luidspreker aansluiten Optie 1: aansluiten op een Bluetoothapparaat U kunt de WeCall-luidspreker koppelen met een mobiel apparaat (zoals uw mobiele telefoon of tablet) of PC/Mac. Vervolgens kunt u via de WeCall-luidspreker naar muziek luisteren of deze als luidsprekertelefoon gebruiken voor mobiele gesprekken of VoIP-gesprekken. • U kunt de WeCall-luidspreker ook opladen door middel van een USB-voedingsadapter (niet meegeleverd). Tip Opmerking •• Het effectieve bereik tussen de WeCall-luidspreker en het Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. •• Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de oplaadindicator rood. •• Het duurt ongeveer 2 uur om de WeCall-luidspreker volledig op te laden. •• Wanneer de WeCall-luidspreker volledig is opgeladen, kan deze ongeveer acht uur worden gebruikt. 1 Schuif de bronschakelaar aan de onderzijde van de WeCall-luidspreker naar de stand . 6 NL 2 3 Schakel Bluetooth op uw Bluetoothapparaat in. Selecteer ‘Philips WeCall speaker‘ op het Bluetooth-apparaat en voer indien nodig ‘0000’ in als het koppelwachtwoord. »» Als het apparaat is gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, wordt de bronindicator blauw en piept de WeCall-luidspreker. De USB-kabel wordt gebruikt om de WeCallluidspreker op te laden of om de WeCallluidspreker aan te sluiten op een PC/Mac zodat u van muziek kunt genieten of om de luidspreker als luidsprekertelefoon te gebruiken wanneer u VoIP-gesprekken voert. 1 Schuif de bronschakelaar aan de onderzijde van de WeCall-luidspreker naar de stand USB. 2 Sluit de WeCall-luidspreker met de meegeleverde USB-kabel op een PC/Mac aan. »» De bronindicator wordt groen. Opmerking •• Ga als volgt te werk als u een nieuw Bluetooth•• 1. Houd CLEAR op de onderzijde van de WeCallapparaat wilt koppelen: luidspreker minimaal 3 seconden ingedrukt om de bestaande Bluetooth-verbinding te wissen. Schakel de Bluetooth-functie op het momenteel aangesloten apparaat uit. •• De WeCall-luidspreker heeft een geheugenfunctie voor maximaal vier gekoppelde apparaten. [. . . ] •• Controleer de Bluetooth-instelling op uw apparaat voor verbinding met de WeCallluidspreker (zie de gebruikershandleiding van het specifieke apparaat voor meer informatie). •• Houd CLEAR aan de onderzijde van de WeCall-luidspreker langer dan 3 seconden ingedrukt om te resetten en probeer het dan opnieuw. •• Als er problemen zijn met de Bluetoothverbinding met een PC/Mac, dient u de Bluetooth-driver van uw PC of de iOSversie op uw Mac te upgraden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AECS7000E/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AECS7000E/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag