Gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000/00 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000/00. Wij hopen dat dit PHILIPS AECS7000/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AECS7000/00 te teleladen.


PHILIPS AECS7000/00 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2426 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AECS7000/00 QUICK STARTING GUIDE (2401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AECS7000/00QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vervang NL • • de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische •• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. worden gesmeerd. Onderdelen/accessoires vervangen Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen. • Kennisgeving • • • • 2 WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ] Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N. V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N. V. ” Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen. Skype is een handelsmerk van Skype of de dochterondernemingen. Hoewel dit product getest is en aan onze certificeringsstandaarden voor audio en videokwaliteit heeft voldaan, wordt het door Skype, Skype Communicaties S. a. r. l. Houd CLEAR op de onderzijde van de WeCallapparaat wilt koppelen: luidspreker minimaal 3 seconden ingedrukt om de bestaande Bluetooth-verbinding te wissen. Schakel de Bluetooth-functie op het momenteel aangesloten apparaat uit. •• De WeCall-luidspreker heeft een geheugenfunctie voor maximaal vier gekoppelde apparaten. Wanneer u nog een Bluetooth-apparaat koppelt, wordt het eerste apparaat uit het geheugen verwijderd. Tip •• Voor PC/Mac wordt aangeraden gebruik te maken van een USB-verbinding voor stabiele prestaties. NL 7 N e de rl a n ds Optie 2: aansluiten via USB 4 De WeCallluidspreker gebruiken Gebruiken als luidsprekertelefoon Als de WeCall-luidspreker op een mobiele telefoon of ander apparaat met Bluetooth (zoals een tablet of PC/Mac) is aangesloten: Tip •• Wanneer er mobiele oproep binnenkomt, kunt u op •• Tijdens een mobiel gesprek kunt u op drukken om de oproep te beëindigen. •• Tijdens een mobiel gesprek kunt u op drukken om het geluid van de 4 ingebouwde microfoons van de WeCall-luidspreker te dempen, zodat de andere partij u niet kan horen. •• Tijdens gesprekken via mobiele telefoon of VoIP kunt u / op de WeCall-luidspreker gebruiken om het volume aan te passen. drukken om deze te beantwoorden. Als de WeCall-luidspreker via de USB-kabel op een PC/Mac is aangesloten: 1 1 2 2 Controleer of u de Bluetooth-bron hebt geselecteerd op de WeCall-luidspreker. Voer een mobiel gesprek of VoIP-gesprek op uw mobiele telefoon of een VoIPgesprek (bijvoorbeeld met SkypeTM) op uw tablet of PC/Mac. Gebruik de WeCall-luidspreker tijdens het gesprek als luidsprekertelefoon. Controleer of u de USB-bron hebt geselecteerd op de WeCall-luidspreker. Gebruik de WeCall-luidspreker tijdens het gesprek als luidsprekertelefoon. 3 3 8 NL 1 Download Philips WeCall op uw iPhone of Android-telefoon. 4 Bevestig het telefoonnummer en de code. 2 Breng een Bluetooth-verbinding tussen de WeCall-luidspreker en uw iPhone of Android-telefoon tot stand (zie ‘Optie 1: aansluiten op een Bluetooth-apparaat’ op pagina 6). 5 Voer een conferentiegesprek. 3 Voer Philips WeCall uit en importeer vergaderingen uit uw agenda. [. . . ] Kies er een. NL 9 N e de rl a n ds Gebruiken in combinatie met de app WeCall (voor iPhone of Android-telefoons) Tip •• Tijdens gesprekken kunt u / op de WeCallluidspreker gebruiken om het volume aan te passen. •• Tijdens gesprekken kunt u op drukken om het geluid van de WeCall-luidspreker te dempen, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. •• Tijdens gesprekken kunt u op drukken om het gesprek te beëindigen. Tip •• Tijdens audioweergave kunt u / op de WeCallluidspreker gebruiken om het volume aan te passen. •• Tijdens audioweergave kunt u op drukken om het geluid van de WeCall-luidspreker te dempen. Gebruiken als Bluetooth- of PC-luidspreker 1 2 Controleer of u de goede bron hebt geselecteerd op de WeCall-luidspreker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AECS7000/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AECS7000/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag