Gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA7000. Wij hopen dat dit PHILIPS AEA7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA7000 te teleladen.


PHILIPS AEA7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AEA7000 (1624 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AEA7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor Netzekering Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met: • • vermogen aangegeven op de stekker BS 1362-merk en Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. • ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken. [. . . ] Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ Controleer de inhoud van het pakket: • Draadloze microfoon • Bluetooth®-luidspreker • Netsnoer • 3 x AAA-batterijen • Snelstartgids • Veiligheidsblad Overzicht van het apparaat Draadloze microfoon b d c Inleiding Met de draadloze microfoon en Bluetooth®luidspreker kunt u: • uw iPad op de luidspreker plaatsen om met de draadloze microfoon mee te zingen met muziek van de app (The Voice: On Stage). Met de Bluetooth®-luidspreker kunt u: • muziek afspelen van een Bluetooth®apparaat dat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt. • rechtstreeks via de stationsaansluiting uw iPad opladen of muziek hiervan afspelen. • muziek afspelen vanaf andere apparaten via de AUDIO-INaansluiting. a a Lijnuitgang • Aansluiten op de MIC-ingang van een bestaand HiFi-systeem (voor afzonderlijk gebruik van de microfoon). b Batterijvak c OFF/ON • Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. d Voedingsindicator • Brandt rood wanneer de draadloze microfoon is ingeschakeld. • Knippert rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn. NL 5 N e de rl a n ds Wat zit er in de doos? Bluetooth®-luidspreker b a c de h gf a • Hiermee schakelt u het apparaat in/uit. b Voedings/Bluetooth®-indicator • Geeft de voedings/Bluetooth®-status aan. d • Druk deze knop kort in om te koppelen met een Bluetooth®apparaat dat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt. • Houd deze knop ingedrukt om te koppelen met de draadloze microfoon als automatisch koppelen mislukt. e Station voor iPad f SOFTWARE UPGRADE (niet voor gebruik door eindgebruikers) g AUDIO-IN • Hiermee sluit u een externe audiospeler aan met een audioinvoerkabel van 3, 5 mm (niet meegeleverd). h AC MAINS~ • Netsnoeraansluiting. 6 NL Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. • Druk opnieuw op om het apparaat in te schakelen vanuit de stand-bymodus. Tip Stroom aansluiten Let op •• Het product kan beschadigd raken!Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van het apparaat staat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit. •• Als de luidspreker meer dan 15 minuten inactief is, wordt deze automatisch overgeschakeld naar de standbymodus. Batterijen voor de microfoon plaatsen/vervangen Let op •• Ontploffingsgevaar!Houd batterijen uit de buurt van •• Als de batterijen incorrect worden vervangen is er hitte, zonlicht of vuur. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. [. . . ] Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www. philips. com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AEA7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AEA7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag