Gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA2500/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA2500/12. Wij hopen dat dit PHILIPS AEA2500/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA2500/12 te teleladen.


PHILIPS AEA2500/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1466 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AEA2500/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.   Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen. apparatuur. 2 Uw Bluetoothadapter Inleiding Door de Bluetooth-adapter aan te sluiten op uw HiFi-luidsprekersysteem, kunt u dankzij de draadloze Bluetooth-aansluiting het geluid van uw Bluetooth-apparaat afspelen op uw HiFisysteem. • • • • Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • Apparaat • Netspanningsadapter • RCA-audiokabel • Gebruikershandleiding • • • 3 NL 3 Afspelen Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Stroom aansluiten Let op •• Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. [. . . ] Kies een manier die geschikt is voor het HiFi-systeem. Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de Bluetooth-adapter. Optie 1 (afbeelding A) Sluit de netspanningsadapter aan op: • de DC IN-aansluiting op de achterkant van de Bluetooth-adapter. • het stopcontact. AUDIO IN R L Optie 2 (afbeelding B) De koppelmodus inschakelen LINE OUT R L Als de Bluetooth-adapter op voeding is aangesloten, gaat deze automatisch naar de Bluetooth-koppelmodus. • Als uw Bluetooth-apparaat niet eerder met de Bluetooth-adapter is gekoppeld, moet u eerst de Bluetooth-adapter koppelen om audio op het apparaat af te spelen (Zie het gedeelte "Afspelen vanaf Bluetoothapparaten'). NL 4 • Als uw Bluetooth-apparaat al eens met de Bluetooth-adapter is gekoppeld, drukt u op . »» De Bluetooth-adapter probeert het eerder verbonden Bluetooth-apparaat weer te verbinden. Als dit niet lukt, schakelt de adapter terug naar de koppelmodus. Tip •• Als de Bluetooth-adapter geen verbinding met een Bluetooth-apparaat kan maken, sluit de Bluetoothadapter de koppelmodus binnen 2 minuten en wordt de LED gedimd. U kunt op drukken om naar de koppelmodus terug te keren. 1 2 Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en zoek naar Bluetooth-apparaten (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat). Wanneer [PhilipsBT] (Philips Bluetoothadapter) op uw apparaat verschijnt, selecteert u deze optie om de koppeling en aansluiting te starten. »» Als de koppeling is geslaagd, gaat de Bluetooth-indicator blauw branden. »» Audio wordt vanaf uw apparaat naar uw HiFi-systeem gestreamd. Opmerking 3 LEDindicators Constant blauw Knippert blauw Gedimd lampje Beschrijving De Bluetooth-adapter en uw Bluetooth-apparaat zijn verbonden. De Bluetooth-adapter wacht totdat een koppeling met een Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie. •• De adapter is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. Plaats het apparaat dichter bij de Bluetooth-adapter of verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de adapter. •• Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet. 6 Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Een exemplaar van de EGconformiteitsverklaring vindt u in de PDFversie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www. philips. com/ support. Recycling Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. 7 NL Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. [. . . ] Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. 7 NL Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AEA2500/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AEA2500/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag