Gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA1000. Wij hopen dat dit PHILIPS AEA1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AEA1000 te teleladen.


PHILIPS AEA1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2932 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AEA1000 QUICK START GUIDE (4227 ko)
   PHILIPS AEA1000 (2668 ko)
   PHILIPS AEA1000 (2900 ko)
   PHILIPS AEA1000 QUICK START GUIDE (4227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AEA1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden.   Onderdelen/accessoires vervangen Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.   Risico op inslikken batterijen. • Het apparaat bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. [. . . ] Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de EGconformiteitsverklaring vindt u in de verpakking.   Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval NL 3 N e de rl a n ds Kennisgeving mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.   Beperkte aansprakelijkheid Philips is niet verantwoordelijk voor verlies van bezittingen. 2 Uw InRangeapparaat Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www. philips. com/ welcome. Uw InRange-apparaat Dit InRange-apparaat is compatibel met de volgende iPhone- en iPad-modellen: • • De nieuwe iPad iPhone 4S Inleiding Met dit InRange-apparaat kunt u verlies van uw bezittingen voorkomen dankzij de volgende mogelijkheden: • zoek uw iPhone 4S/nieuwe iPad met het InRange-apparaat. • bevestig het InRange-apparaat aan uw bezittingen en zoek ze met uw iPhone 4S/nieuwe iPad. • het InRange-apparaat stuurt een waarschuwing wanneer uw iPhone 4S/ nieuwe iPad zich voorbij het ingestelde bereik bevindt. • uw iPhone 4S/nieuwe iPad stuurt een waarschuwing wanneer uw bezittingen die aan het InRange-apparaat zijn bevestigd, zich voorbij het ingestelde bereik bevinden. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • InRange-apparaat • Beschermend etui • Metalen vergrendeling • Knoopcelbatterij (CR2016) (ter vervanging) • Uitwerphulp voor batterij • Halskoord • Snelstartgids • Veiligheidsblad 4 NL Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www. philips. com/ welcome. Voor het eerste gebruik: Uw InRange-apparaat 1 Schakel Bluetooth in op uw iPhone 4S/ nieuwe iPad. »» De voedingsindicator knippert afwisselend rood en groen, en het InRange-apparaat piept. Tip •• Om het InRange-apparaat uit te schakelen, houdt u meer dan 3 seconden ingedrukt tot de voedingsindicator uit is en het InRange-apparaat piept. Om het apparaat opnieuw in te schakelen, houdt u ingedrukt tot de voedingsindicator rood en groen knippert en het InRange-apparaat piept. 2 Download en installeer Philips InRange vanaf de Apple App Store. De batterij vervangen: 3 2 + InRange 1 1 2 3 Gebruik de geleverde metalen pin om het batterijvak uit te werpen. Plaats een CR2016-knoopcelbatterij met de juiste polariteit zoals aangegeven. [. . . ] Controleer of het InRange-apparaat is ingeschakeld en of de voedingsindicator rood en groen knippert. Houd op het InRange-apparaat meer dan 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Controleer of u Bluetooth op uw iPhone 4S/nieuwe iPad hebt ingeschakeld. • • Waarom hoor ik geen piepje als mijn iPhone 4S/nieuwe iPad en InRange-apparaat zich buiten het bereik bevinden? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AEA1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AEA1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag