Gebruiksaanwijzing PHILIPS AE2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AE2160. Wij hopen dat dit PHILIPS AE2160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AE2160 te teleladen.


PHILIPS AE2160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (211 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AE2160 (422 ko)
   PHILIPS AE2160 BROCHURE (48 ko)
   PHILIPS AE2160 annexe 1 (422 ko)
   PHILIPS AE2160 (422 ko)
   PHILIPS AE2160 BROCHURE (74 ko)
   PHILIPS AE2160 annexe 2 (3702 ko)
   PHILIPS AE2160 annexe 3 (3702 ko)
   PHILIPS AE2160 annexe 1 (422 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AE2160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 4 3 2 Nederlands TOETSEN ( zie afbeelding 1 ) 1 TUNING - om de radio op zenders af te stemmen. [. . . ] Als het signaal te sterk is (in de directe omgeving van een zender), kunt u de antenne weer inschuiven. · Voor MW (AM of LW) heeft het apparaat een ingebouwde antenne en dus is de telescoopantenne dan niet nodig. 5 Wilt u de radio uitzetten, draai dan de VOLUME/ POWER OFF -knop tegen de richting van de klok in de stand OFF (uit); u hoort een zachte klik. n Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. ONDERHOUD · Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid, regen, zand of overmatige hitte van verwarmingstoestellen of direct zonlicht. · Om het apparaat schoon te maken gebruikt u een zachte, lichtbevochtigde zeem. Gebruik geen producten die alcohol, ammonia, benzine of schuurproducten bevatten, daar deze de behuizing schade kunnen toebrengen. VERHELPEN VAN STORINGEN Indien zich een probleem voordoet, kunt u eerst de volgende punten nakijken voordat u het apparaat naar een de serviceorganisatie brengt. Indien u er aan de hand van de onderstaande tips niet in slaagt het probleem te verhelpen, raadpleegt u best uw verdeler of een erkende de serviceorganisatie. WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. [. . . ] Gelieve de plaatselijke reglementen betreffende het wegwerpen van verpakkingsmateriaal en oude toestellen in acht te nemen. Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AE2160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AE2160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag