Gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7050W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7050W. Wij hopen dat dit PHILIPS AD7050W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7050W te teleladen.


PHILIPS AD7050W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1028 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AD7050W QUICK START GUIDE (1557 ko)
   PHILIPS AD7050W (4553 ko)
   PHILIPS AD7050W (1029 ko)
   PHILIPS AD7050W QUICK START GUIDE (1557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AD7050W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome AD7050W/10 Gebruiksaanwijzing 6 Firmware bijwerken 2 2 3 Het updatebestand downloaden %LMZHUNHQ YDQDI GH FRQÀJXUDWLHSDJLQD 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 20 20  7 Productinformatie 6SHFLÀFDWLHV 22  2 Uw entertainmentsysteem Inleiding Wat zit er in de doos?Wat u nog meer nodig hebt Overzicht van het apparaat Aan de slag met AirPlay 5 5 5 5 6 6 8 Problemen oplossen 23 3 Voorbereiden Stroom aansluiten De AD7050W inschakelen 7 7 7 4 Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay Methode 1: Via iOS 5 Wi-Finetwerkaanmelding delen Methode 2: Verbinding maken met een WPS-router Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Firouter 8 8 9 10 5 Afspelen 16 Audio van uw iTunesmuziekbibliotheek naar de AD7050W streamen 16 Bediening 18 Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken 18 De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen 18 Muziek van een extern apparaat afspelen 19 NL 1 N e de rl ands Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Informatie voor Europa: Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen f Reinig alleen met een droge doek. j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. k Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). [. . . ] Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet kan worden gemaakt, herstart u de AD7050W en probeert u het opnieuw. ‡ 3 ‡ 4 Methode 3:Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router Opmerking ‡ U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de AD7050W handmatig met een WPS-router te verbinden. 5 6 Als u de AD7050W handmatig met een Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot GH LQJHERXZGH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ de AD7050W vereist om de interne Wi-Fiinstellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een voor Wi-Fi-apparaat met een internetbrowser 10 NL Opmerking ‡ Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies. 1 2 3 4 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk. Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat. Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie: A Netwerknaam (SSID) B Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WEP, WPA of, wanneer ingeschakeld, WPA2) C Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld) D DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld) E Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld) ‡ Druk op Wi-Fi SETUP op de achterzijde van de AD7050W. » Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7050W met de netwerknaam (SSID) Philips AD7050W. » Het kan ongeveer 45 seconden duren voordat de installatie van dit nieuwe Wi-Fi-netwerk is voltooid. Opmerking ‡ Wanneer de handmatige Wi-Fi-installatie voor ‡ de AD7050W is voltooid, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk. Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de AD7050W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart. Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken. De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7050W Opmerking ‡ Controleer of de AD7050W correct is opgestart (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 7) voordat u op een knop op de AD7050W drukt. ‡ NL 11 N e de rl ands De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de AD7050W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fifunctie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen. Optie 1: uw iPod touch/iPhone/iPad gebruiken Philips AD7050W 1 Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi op uw iPod touch/iPhone/iPad. 3 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht. » wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod touch/iPhone/iPad weergegeven. Tip ‡ Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken Opmerking ‡ Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac 2 Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken. ‡ voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk. Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac. 1 Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac. 12 NL 2 Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. ‡ Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. De ingebouwde webpagina van de AD7050W openen 1 2 3 Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken. Start de Safari-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7050W wordt getoond. 192. 168. 1. 1 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht. Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips AD7050W XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour VHOHFWHUHQ HQ GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7050W rechtstreeks invoeren. NL 13 N e de rl ands Tip 1 Klik op -> Preferences (Voorkeuren). » Het bladwijzermenu wordt weergegeven. De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W veranderen 2S GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7050W kunt u de interne Wi-Fiinstellingen van de AD7050W veranderen om de AD7050W met uw bestaande Wi-Fithuisnetwerk te verbinden. Opmerking ‡ Controleer of de instellingen op de FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD RYHUHHQNRPHQ PHW GH :L)L netwerkinstellingen die u hebt genoteerd. 2 Schakel het selectievakje Include Bonjour (Voeg Bonjour toe) in voor de Bookmarks bar (Bladwijzerbalk). 3 Kies 'Philips AD7050W XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7050W wordt getoond. ‡ Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W te veranderen en te bevestigen. » Na een tijdje wordt de indicator op de achterzijde van de AD7050W groen en begint het apparaat te piepen. 14 NL Opmerking ‡ Als de indicator WI-FI SETUP op de AD7050W niet groen wordt, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de AD7050W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de AD7050W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw. Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de AD7050W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde Wi-Fi-netwerk. ‡ Tip ‡ Verander indien gewenst de naam van de AD7050W in Advanced settings -> AirPlay Device Name (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) RS GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH $': 'LW is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken. Als u de netwerknaam (SSID) handmatig wilt invoeren (bijvoorbeeld als u uw SSID wilt verbergen), gaat u naar Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY (Geavanceerde instellingen -> HANDMATIG &21), *85(5(1 RS GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ de AD7050W. ‡ 2 Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst met beschikbare draadloze netwerken. De Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen Opmerking ‡ Controleer of de instellingen in stap 2 en 3 overeenkomen met de eerder genoteerde instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk. 1 Selecteer Settings -> Wi-Fi (Instellingen -> Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad. ‡ Of open de lijst met beschikbare WiFi-netwerken op uw PC of Mac. 3 4 Voer indien vereist de netwerksleutel in. Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk tot stand is gebracht. NL 15 N e de rl ands » De AD7050W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten. 5 Afspelen Audio van uw iTunesmuziekbibliotheek naar de AD7050W streamen Opmerking ‡ Controleer of uw iTunes-apparaat met hetzelfde WiFi-netwerk is verbonden als de AD7050W. [. . . ] Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay' op pagina 8). ‡ Het apparaat reageert niet ‡ Start de AD7050W opnieuw op en stel het Wi-Fi-netwerk voor AD7050W opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 8). Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in. ‡ ‡ ‡ Controleer of uw Wi-Fi-router JHFHUWLÀFHHUG LV YRRU :L)L EJ Dit apparaat is alleen compatibel met EJJHFHUWLÀFHHUGH :L)LURXWHUV Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi QJHFHUWLÀFHHUG LV VFKDNHO GDQ GH modus voor 802. 11b/g in. Als uw Wi-Fi-router ondersteuning biedt voor zowel WPS als de WPS-PBCmethode, maar geen verbinding kan maken met de AD7050W, probeer Wi-Fi dan handmatig in te stellen (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 10). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AD7050W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AD7050W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag