Gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7000W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7000W. Wij hopen dat dit PHILIPS AD7000W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS AD7000W te teleladen.


PHILIPS AD7000W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (915 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS AD7000W (1761 ko)
   PHILIPS AD7000W BROCHURE (834 ko)
   PHILIPS AD7000W (913 ko)
   PHILIPS AD7000W BROCHURE (967 ko)
   PHILIPS AD7000W QUICK START GUIDE (2061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS AD7000W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome AD7000W/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 4 4 5 7 7 7 7 8 8 9 9 9 2 Uw entertainmentsysteem Inleiding Wat zit er in de doos?Wat u nog meer nodig hebt Overzicht van het apparaat Aan de slag met AirPlay 3 Voorbereiden Stroom aansluiten De AD7000W inschakelen 4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk 10 voor AirPlay Scenario 1: aansluiten op een WPS-router 10 Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS 11 17 5 Afspelen Audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de AD7000W streamen 17 Bediening 18 Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken 19 De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/ iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen 19 Muziek van een extern apparaat afspelen 20 6 Firmware bijwerken Het updatebestand downloaden %LMZHUNHQ YDQDI GH FRQÀJXUDWLHSDJLQD 21 21 21 23 23 24 7 Productinformatie 6SHFLÀFDWLHV 8 Problemen oplossen NL 3 1 Belangrijk Veiligheid Informatie voor Europa: Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen h Verwijder de behuizing van dit product niet. j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. k Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). [. . . ] Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie `Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 11). Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet tot stand kan worden gebracht, houdt u ingedrukt op de achterzijde van de AD7000W om te resetten. Probeer het vervolgens opnieuw. 3 4 NL 11 5 Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de AD7000W op basis van de in stap 1 genoteerde instellingen (zie `De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7000W veranderen' op pagina 15). Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie `De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande WiFi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 16). De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7000W Opmerking Controleer of de AD7000W correct is opgestart (zie `De AD7000W inschakelen' op pagina 9) voordat u op een knop op de AD7000W drukt. 6 De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren Opmerking Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies. 1 2 3 4 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk. Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat. Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie: A Netwerknaam (SSID) B Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WEP, WPA of, wanneer ingeschakeld, WPA2) C Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld) D DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld) E Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld) Houd Wi-Fi SETUP op de achterzijde van de AD7000W langer dan 5 seconden ingedrukt. » Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7000W met de netwerknaam (SSID) Philips Fidelio AirPlay. » Het kan ongeveer 45 seconden duren voordat de installatie van dit nieuwe Wi-Fi-netwerk is voltooid. Opmerking Wanneer de handmatige Wi-Fi-installatie voor de AD7000W is voltooid, verdwijnt het door de AD7000W gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk. Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de AD7000W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart. Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken. 12 NL Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de AD7000W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fifunctie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen. Philips Fidelio AirPlay Optie 1: uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken 1 Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi op uw iPod touch/iPhone/iPad. 3 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod Touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht. » wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod Touch/iPhone/iPad weergegeven. Tip Als Philips Fidelio AirPlay niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken Opmerking Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk. Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac. 2 Selecteer Philips Fidelio AirPlay in de lijst van beschikbare netwerken. 1 Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac. NL 13 2 Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Tip Als Philips Fidelio AirPlay niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. De ingebouwde webpagina van de AD7000W openen 1 2 3 Selecteer Philips Fidelio AirPlay in de lijst van beschikbare netwerken. Start de Safari-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7000W wordt getoond. 192. 168. 1. 1 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht. Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook `Philips_Fidelio XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren en GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH $': rechtstreeks invoeren. 14 NL 1 Klik op -> Preferences (Voorkeuren). » Het bladwijzermenu wordt weergegeven. De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7000W veranderen 2S GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7000W kunt u de interne Wi-Fiinstellingen van de AD7000W veranderen om de AD7000W met uw bestaande Wi-Fithuisnetwerk te verbinden. Opmerking Controleer of de instellingen op de FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD RYHUHHQNRPHQ PHW GH :L)L netwerkinstellingen die u hebt genoteerd. 2 Schakel het selectievakje Include Bonjour (Voeg Bonjour toe) in voor de Bookmarks bar (Bladwijzerbalk). 3 Kies `Philips_Fidelio XXX' in de Bonjourvervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH AD7000W wordt getoond. Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van de AD7000W te veranderen en te bevestigen. » Na een tijdje stopt de indicator aan de achterzijde van de AD7000W met knipperen en blijft deze groen branden, waarna het apparaat piept. » De AD7000W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten. NL 15 Opmerking Als de indicator WI-FI SETUP op de AD7000W niet groen blijft branden, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de AD7000W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de AD7000W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw. Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de AD7000W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de AD7000W gecreëerde Wi-Fi-netwerk. Tip Verander indien gewenst de naam van de AD7000W in Advanced settings -> AirPlay Device Name (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) RS GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH $': 'LW is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken. [. . . ] Het apparaat reageert niet Houd meer dan 5 seconden ingedrukt op de AD7000W om het apparaat te resetten. Stel vervolgens het Wi-Fi-netwerk voor de AD7000W opnieuw in (zie `Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 10). Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in. Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt Controleer of uw Wi-Fi-router JHFHUWLÀFHHUG LV YRRU :L)L EJ Dit apparaat is alleen compatibel met EJJHFHUWLÀFHHUGH :L)LURXWHUV Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi QJHFHUWLÀFHHUG LV VFKDNHO GDQ GH modus voor 802. 11b/g in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS AD7000W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS AD7000W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag