Gebruiksaanwijzing PHILIPS 9FF2CMI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 9FF2CMI. Wij hopen dat dit PHILIPS 9FF2CMI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 9FF2CMI te teleladen.


PHILIPS 9FF2CMI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1031 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 9FF2CMI (1453 ko)
   PHILIPS 9FF2CMI (339 ko)
   PHILIPS 9FF2CMI (5036 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 9FF2CMI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] User manual Manuel d'utilisation Gebruikershandleiding Användar-handbok | Benutzerhandbuch | Manuale per l'utent | Manual del usuario | Manual do usuário PhotoFrameTM Classic 9FF2 9FF2CWO Modern 9FF2CMI 9FF2M4 9FF2CME Inhoud Philips © 2006 2006. 8 Eerste versie V06. 08. 10 4. 1 Diavoorstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . - 32 4. 1. 2 Alle albums of een geselecteerde diavoorstelling afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 33 4. 1. 3 Album toevoegen aan diavoorstelling 34 4. 1. 4 Album verwijderen uit diavoorstelling 36 4. 1. 5 Naam diavoorstelling wijzigen. . . - 8 1. 2. 6 Foto's vanaf de geheugenkaart afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 32 - Elektronica van Philips 4. 1. 2 Alle albums of een geselecteerde diavoorstelling afspelen Als u alle albums in het PhotoFrameTM wilt weergeven, volgt u de volgende instructies. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of klik op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Het menu Slideshow (Diavoorstelling) geeft de instellingen weer die beschikbaar zijn voor diavoorstellingen. Navigeer naar boven en beneden om alle albums of afzonderlijke albums te selecteren. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om de diavoorstelling af te spelen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 33 - Elektronica van Philips 4. 1. 3 Album toevoegen aan diavoorstelling Gebruik deze functie om eerder gemaakte albums toe te voegen aan diavoorstellingen. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om de bron van de diavoorstelling weer te geven. Navigeer naar beneden om naar de lijst met diavoorstellingen te gaan. Navigeer naar beneden om naar de diavoorstelling te gaan waaraan het album moet worden toegevoegd. Druk op de menuknop. Navigeer naar rechts om het album te kiezen dat moet worden toegevoegd en druk op OK om het album toe te voegen. - 34 - Elektronica van Philips Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 35 - Elektronica van Philips 4. 1. 4 Album verwijderen uit diavoorstelling Met deze functie verwijdert u het geselecteerde album uit de diavoorstelling. Zie het gedeelte over het verwijderen van albums om het album definitief te verwijderen. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om het geheugenmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om de diavoorstellingslijst weer te geven. Navigeer naar beneden om naar een diavoorstelling te gaan. Navigeer naar rechts en naar beneden om naar Remove Album (Album verwijderen) te gaan. Navigeer naar beneden om het album te selecteren dat u wilt verwijderen. Druk op OK om het album te verwijderen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 36 - Elektronica van Philips 4. 1. 5 Naam diavoorstelling wijzigen U kunt de naam van een diavoorstelling op elk moment wijzigen door de onderstaande aanwijzingen te volgen. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om de bronnenlijst te openen Navigeer naar rechts om de diavoorstellingslijst weer te geven. Navigeer naar beneden om naar de diavoorstelling te gaan die u wilt selecteren en druk op de menuknop. Navigeer naar beneden om naar Rename Slideshow (Naam van diavoorstelling wijzigen) te gaan en druk op OK om naar het schermtoetsenbord te gaan. - 37 - Elektronica van Philips Gebruik de navigatieknoppen en de OK-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken. Markeer ENTER en druk op de OK-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrameTM-menu. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 38 - Elektronica van Philips 4. 1. 6 Diavoorstelling verwijderen Als u een diavoorstelling verwijdert, worden de afbeeldingen NIET van het PhotoFrameTM verwijderd, maar alleen de naam van de diavoorstelling en de lijst. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om het geheugenmenu weer te geven. Navigeer naar rechts om de diavoorstellingslijst weer te geven. Navigeer naar beneden om naar de diavoorstelling te gaan die u wilt verwijderen en druk op de menuknop. Navigeer naar beneden om naar Delete Slideshow (Diavoorstelling verwijderen) te gaan. Navigeer naar beneden om naar Yes (Ja) te gaan en druk op OK om de instelling te bevestigen. - 39 - Elektronica van Philips Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 40 - Elektronica van Philips 4. 2 Volgorde van de diavoorstelling Diavoorstellingen kunnen opeenvolgend of in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of klik op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar beneden om het menu Slideshow Sequence (Volgorde van de diavoorstelling) weer te geven. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 41 - Elektronica van Philips 4. 3 Overgangseffecten De foto's kunnen op 3 manieren op het scherm worden weergegeven; met Fade (Vervagen), Slide (Verschuiven) of Scroll (Bladeren). Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar beneden om naar Transition Effect (Overgangseffecten) te gaan. Navigeer naar rechts om het effect te selecteren. Navigeer naar beneden om te kiezen tussen Random (Willekeurig), Fade (Vervagen), Slide (Verschuiven) en Scroll (Bladeren). Druk ter bevestiging op OK. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking 1: deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen. Opmerking 2: Random (Willekeurig) speelt verschillende effecten in willekeurige volgorde af tijdens de overgangen in de diavoorstelling. - 42 - Elektronica van Philips 4. 4 Frequentie Gebruik deze functie om aan te geven hoe lang iedere foto moet worden weergegeven tijdens de diavoorstelling. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar beneden om het frequentiemenu weer te geven. Navigeer naar rechts. Navigeer naar beneden om naar de gewenste overgangstijd te gaan. Druk ter bevestiging op OK. - 43 - Elektronica van Philips Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen. - 44 - Elektronica van Philips 4. 5 Collage Selecteer Collage om meerdere foto's tegelijk op het scherm weer te geven. Opmerking: foto's die zo geformatteerd zijn dat deze foto's niet in het display van het PhotoFrameTM kunnen worden weergegeven, hebben een zwarte rand. Als u Collage selecteert worden deze randen automatisch gevuld met meerdere weergaven van dezelfde foto. Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar beneden om het menu Collage weer te geven. Navigeer naar Rechts om de verschillende indelingen voor de collages weer te geven. Navigeer naar beneden om de gewenste indeling te selecteren. Druk ter bevestiging op OK. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: als u Random (Willekeurig) selecteert, gebruikt het PhotoFrameTM verschillende indelingen voor collages in willekeurige volgorde. - 45 - Elektronica van Philips 4. 6 Achtergrondkleur Gebruik deze functie om de achtergrondkleur van de rand te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoFrameTM (deze foto's hebben zwarte randen). Druk op de menuknop om het hoofdmenu te openen. [. . . ] V: Waarom geeft het digitale PhotoFrameTM niet al mijn foto's weer?A: Met digitale camera's kunt u foto's maken en in JPEG-formaat opslaan volgens de standaarden van camerafabrikanten. Op het digitale PhotoFrameTM worden foto's overeenkomstig de bepalingen van deze industriestandaarden weergegeven. Sommige beelden, zoals webbeelden, gescande beelden of foto's in RAW-formaat van professionele camera's worden niet opgeslagen overeenkomstig deze standaarden en kunnen daarom niet correct worden weergegeven op het digitale PhotoFrameTM. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 9FF2CMI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 9FF2CMI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag