Gebruiksaanwijzing PHILIPS 7007631PU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 7007631PU. Wij hopen dat dit PHILIPS 7007631PU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 7007631PU te teleladen.


PHILIPS 7007631PU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2410 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 7007631PU QUICK START GUIDE (786 ko)
   PHILIPS 7007631PU QUICK START GUIDE (786 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 7007631PU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] b LED-indicator c ON/OFF • Schakel het systeem in of uit. • Laad een mobiele telefoon op met de meegeleverde USB-kabel. i DBB • Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit. j Weergavedisplay k FM-antenne • Verbetert de FM-radio-ontvangst. l ALB/PRESET -/+ • Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. [. . . ] Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. •• Het product kan beschadigd raken!Controleer of het Sluit het netsnoer aan op: • de AC~ MAINS-aansluiting op de achterkant van het systeem. • het stopcontact. Tip •• Schakel het systeem uit na gebruik om energie te besparen. Opmerking •• In de modus USB of Bluetooth schakelt het systeem automatisch naar de stand-bymodus als het systeem langer dan 15 minuten inactief is. Druk op om de stand-bymodus af te sluiten. Uitschakelen Zet de aan-uitknop op OFF. »» Het LED-lampje gaat uit. Overschakelen naar de standbymodus Als er in de voedingsmodus van de netspanning gedurende 3 uur geen activiteit is, zal dit product automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 30 minuten zal het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld (van 149:59 tot 0:00). Als er in de voedingsmodus van de gelijkstroom gedurende 15 miouten geen activiteit is, zal dit product automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 5 minuten zal het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld (van 9:59 tot 0:00). U kunt op drukken om deze aftelling te annuleren om normale bediening te hervatten of verder te gaan met opladen. Inschakelen Zet de aan-uitknop op ON. »» Het systeem schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. 4 •• Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. Handmatig afstemmen op een radiozender: Draai langzaam aan de afstemknop. Radiostations automatisch opslaan Houd in de tunermodus PROG 2 seconden ingedrukt. »» Het systeem slaat alle beschikbare FMzenders op. »» De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de FM-tunermodus op PRESET + of PRESET - om een voorkeuzezender te selecteren. NL 10 6 Andere functies Uw mobiele telefoon opladen Opmerking •• Controleer of u het systeem hebt ingeschakeld. 1 2 Druk op openen. om het compartiment te Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op: • de -aansluiting in het compartiment. »» Het oplaadpictogram wordt weergegeven op uw telefoon. 4 Sluit het compartiment. Opmerking •• U kunt uw mobiele telefoon niet opladen wanneer het systeem op batterijvoeding werkt. De helderheid van het display aanpassen 1 2 Houd MODE 3 seconden ingedrukt. Druk herhaaldelijk op ALB/PRESET -/+ om de beeldschermhelderheid in te stellen. 3 Pas de schuif in het compartiment aan om uw telefoon te stabiliseren. Volume aanpassen Draai aan de VOLUMEknop om het volume aan te passen. Basversterking inschakelen Als u de Dynamic Bass Boost wilt in- of uitschakelen, schuift u de DBB-schakelaar naar ON of OFF. 11 NL 7 Productinformatie Opmerking •• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Luidspreker Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver 8 ohm 4 inch Algemeen Voeding - Netspanning - Batterij Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in stand-by Max. Laden (USB) Afmetingen - apparaat (b x h x d) Gewicht (apparaat) 220 - 240 V~, 50/60 Hz 6 x 1, 5 V R14/UM2/Ccel 15 W < 0, 5 W 5V 1 A 447 x 230 x 116 mm 2, 2 kg Specificaties Versterker Max. uitgangsvermogen Frequentierespons Signaal-ruisverhouding Harmonische vervorming Audio-ingang 2 x 6 W per kanaal 125 - 16. 000 Hz, -3 dB > 55 dBA < 1% 650 mV RMS Ondersteunde MP3discformaten • • • • • ISO9660, Joliet Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam) Het maximum aantal albums: 255 Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates Tuner Frequentiebereik Frequentierooster Gevoeligheid – mono, signaalruisverhouding 26 dB – stereo, signaalruisverhouding 46 dB Harmonische vervorming Signaal-ruisverhouding 87, 5 - 108 MHz 50 kHz < 22 dBf < 41 dBf < 3% >50 dBA Bluetooth Standaard Bereik Bluetooth Standard versie 2. 1+EDR 10 m (vrije ruimte) Compatibele USB-apparaten en -bestanden Compatibele USB-apparaten: • USB-flashgeheugen (USB 2. 0 of USB 1. 1) • USB-flashspelers (USB 2. 0 of USB 1. 1) • geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat) NL 12 Ondersteunde bestandsindelingen: • USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes). •• Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem. De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten. Plaats het apparaat dichter bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem. •• Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist. [. . . ] De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. Plaats het apparaat dichter bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem. •• Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet. 9 Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 7007631PU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 7007631PU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag