Gebruiksaanwijzing PHILIPS 69500-30-PU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 69500-30-PU. Wij hopen dat dit PHILIPS 69500-30-PU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 69500-30-PU te teleladen.


PHILIPS 69500-30-PU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2410 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 69500-30-PU QUICK START GUIDE (1433 ko)
   PHILIPS 69500-30-PU BROCHURE (1253 ko)
   PHILIPS 69500-30-PU QUICK START GUIDE (1433 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 69500-30-PU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. [. . . ] Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Garantie: De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het product. De Philips-garantie komt te vervallen indien: - er iets gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is op het aankoopbewijs; - het apparaat niet functioneert als gevolg van schade, onjuiste aansluiting of misbruik; - een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden die de LivingColors Mini niet eigen zijn, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid; - de LivingColors Mini is geopend of gedemonteerd. Servicebepalingen: Bezoek voor meer informatie of bij problemen de Philips website op www. De LivingColors Mini is speciaal ontworpen om met kleur en licht een persoonlijke sfeer in uw huis te creëren. Lees de instructies aandachtig door als u LivingColors voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens kunt nalezen. Als u de aanwijzingen opvolgt, zult u optimaal genieten van de Philips LivingColors Mini. Richt de LivingColors Mini naar de muur, sluit het snoer aan op de lamp (tekening c. Beweeg uw vinger over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen. Druk op "0" en vervolgens op "I" om naar de modus voor vaste kleurinstelling terug te keren. [. . . ] Beweeg uw vinger over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen. Druk op "0" en vervolgens op "I" om naar de modus voor vaste kleurinstelling terug te keren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 69500-30-PU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 69500-30-PU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag