Gebruiksaanwijzing PHILIPS 69146-48-PH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 69146-48-PH. Wij hopen dat dit PHILIPS 69146-48-PH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 69146-48-PH te teleladen.


PHILIPS 69146-48-PH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5260 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 69146-48-PH BROCHURE (415 ko)
   PHILIPS 69146-48-PH BROCHURE (518 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 69146-48-PH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de LivingColors schakelt over op de automatische kleurenloop: de kleuren van de lamp veranderen automatisch. De snelheid kan met de klok mee worden gewijzigd van snel (donkerblauwe kleur op de kleurenring) naar langzaam (paars) (tekening g). Om terug te keren naar de modus voor statische kleur, beweegt u uw vinger nogmaals rond de kleurencirkel en drukt u daarna op 0. [. . . ] Schakel altijd de hoofdschakelaar uit voordat u begint met installatie-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Als er een aansluitdoos voor plafondlampen in uw plafond zit, bevestigt u de plafondlamp door de lampplaat direct op de aansluitdoos vast te schroeven (tekening 3). Als er geen aansluitdoos voor plafondlampen in uw plafond zit, moet u de lamp aansluiten op de plaats waar elektriciteitsdraden uit het plafond komen. Boor twee gaten in het plafond, zoals weergegeven in tekening 4, plaats kunststofpluggen in de gaten en schroef de plaat vast. Sluit de aardedraad (doorgaans geel met zwarte strepen) aan op de hiervoor bestemde aansluiting (herkenbaar aan het -pictogram) in de armatuur (tekening 5). Houd bij het installeren rekening met de verschillende kleuren van de elektriciteitsdraden: blauw (nuldraad) en bruin (fasedraad). Sluit deze twee elektriciteitsdraden aan op de klemmenblokjes in de plafondarmatuur 7. Plaats de armatuur op de plaat die u op het plafond hebt vastgeschroefd en bevestig de armatuur aan beide zijden met behulp van schroeven (tekening 7). Sluit het snoer van de drievoet aan op de lamp ­ zorg ervoor dat u een klik hoort (tekening 8). Eén LivingColors-lamp bedienen met meerdere afstandsbedieningen2. Als u dit wilt doen, moet u eerst een van de afstandsbedieningen resetten door de knoppen "0" en ( ) gedurende vijf seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Houd daarna beide afstandsbedieningen dicht bij elkaar en houd op beide de knop "I" zeven seconden ingedrukt. U kunt nu de nieuwe afstandsbediening aan de LivingColors-lamp koppelen op de manier zoals hierboven is beschreven. - Een LivingColors-lamp die aan twee (of meer) afstandsbedieningen is gekoppeld, kan met elk van deze afstandsbedieningen worden bediend. - Als u een afstandsbediening van een LivingColors wilt loskoppelen, houdt u de afstandsbediening dicht bij de LivingColors-lamp en drukt u drie seconden op "0". Als u de knop "0" nog iets langer ingedrukt houdt, gaat de lamp langzaam uit. Foutoplossing: Probleem LivingColors geeft geen licht Mogelijke oorzaak De lamp is niet goed aangesloten Compatibiliteit met timers U kunt de LivingColors gebruiken in combinatie met een timer (niet meegeleverd). Wanneer u de LivingColors met een timer inschakelt, wordt de laatste instelling gebruikt (statische kleur of automatisch kleurenloop). [. . . ] Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Garantie: De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 69146-48-PH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 69146-48-PH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag