Gebruiksaanwijzing PHILIPS 66709-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 66709-31-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 66709-31-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 66709-31-16 te teleladen.


PHILIPS 66709-31-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 66709-31-16 QUICK START GUIDE (423 ko)
   PHILIPS 66709-31-16 QUICK START GUIDE (423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 66709-31-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie. Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 45 ºC. De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden. Vervangende onderdelen/accessoires: Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen. Gehoorbescherming Let op Voorkom schade of defecten: Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht. [. . . ] Op het afspeelscherm: Druk op en selecteer [Toevoegen aan afspeellijst]. » U slaat het huidige nummer op in de afspeellijst. Nummers uit een playlist-on-the-go verwijderen Huidig nummer uit een afspeellijst verwijderen 1 2 Druk in het afspeelscherm op > [Verwijderen uit <br> afspeellijst]. Ga naar een playlist-on-the-go. NL 13 Alle nummers uit een afspeellijst verwijderen 1 2 3 Druk in de lijst met opties op selecteer [Afspeellijst wissen]. en Druk op . » U verwijdert alle nummers uit de huidige afspeellijst. Nummers van de speler verwijderen Het huidige nummer tijdens het afspelen verwijderen: Druk in het afspeelscherm op en selecteer [Verwijderen]. » Het huidige nummer wordt van de speler verwijderd. 14 NL 5 Gesproken boeken Ga naar > [Gesproken boeken] om boeken in audio-indelingen af te spelen die u van www. audible. com hebt gedownload. Gesproken boeken naar de PC downloaden 1 2 3 4 Maak op uw PC verbinding met internet. Klik in AudibleManager op de knop My Library Online (Mijn bibliotheek online) om verbinding te maken met www. audible. Gesproken boeken selecteren en downloaden: Meld u aan bij uw account op www. » De gedownloade boeken worden automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek op AudibleManager. Gesproken boeken naar de speler synchroniseren Download en installeer de AudibleManagersoftware op uw PC via www. audible. com. com naar uw PC-bibliotheek met gesproken boeken downloaden; de gesproken boeken naar uw speler synchroniseren. Synchroniseren naar de speler AudibleManager op de PC installeren 1 2 3 Start AudibleManager op uw PC. Als u de speler voor het eerst met AudibleManager verbindt, activeert u de speler wanneer dat wordt gevraagd. 1 2 3 Maak op uw PC verbinding met internet. Druk op om te bevestigen. Timer scherm uit De niet-actieve modus wordt ingeschakeld als u geen nieuwe acties uitvoert met de RAGA. Na de vooraf ingestelde tijd wordt het nietactieve scherm automatisch uitgeschakeld. Als u batterijstroom wilt besparen, kiest u een lage waarde voor de tijdsduur. De tijdsduur instellen Selecteer bij [Beeldinstellingen] > [Timer achtergrondverl. ] een tijdsduur. » Na de geselecteerde tijdsduur wordt het niet-actieve scherm automatisch uitgeschakeld. De energiebesparende modus afsluiten Druk op een willekeurige toets. 18 NL Taal Selecteer bij [Taal] een taal voor de speler. Fabrieksinstellingen Bij [Fabrieksinstellingen] kunt u de fabrieksinstellingen van de speler herstellen. Bestanden die zijn overgebracht naar de speler, blijven behouden. Informatie Bij [Informatie] kunt u de volgende informatie over de speler krijgen: [Gegevens van de speler] [Model:] de volledige productnaam Controleer de volledige productnaam de ondersteuningswebsite. [Ondersteuningswebsite:] de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor de speler [Schijfruimte] [Vrije ruimte:] de beschikbare vrije ruimte [Totale ruimte:] geheugencapaciteit [Nummers] het aantal nummers dat op de speler is opgeslagen [Ondersteund bestandstype] bestandsindelingen die door de speler worden ondersteund Apparaat formatteren Formatteer de speler. Hierbij worden alle gegevens die op de speler zijn opgeslagen, verwijderd. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd. NL 19 8 Synchroniseren met de muziekbibliotheek op uw PC via Philips Songbird Met Philips Songbird kunt u: Uw muziekcollectie op een PC beheren De RAGA synchroniseren met de muziekbibliotheek op uw PC De RAGA registreren op www. philips. com/welcome (zie Songbird' op pagina 29) bijwerken De RAGA repareren. 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Opmerking Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden. Als het pop-upvenster niet automatisch wordt weergegeven: 1 2 Controleer op de speler of u de volgende opties hebt gekozen: In > [Installatieprogr. [. . . ] (Standaard wordt het bestand slechts "verwijderd", niet "gewist". Het bestand staat nog gewoon op de originele locatie op de computer of het computernetwerk. ) Tip Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt. Als u meerdere opeenvolgende bestanden wilt selecteren, houdt u de toets Shift ingedrukt en klikt u op het eerste en het laatste bestand dat u wilt selecteren. 1 2 Start Philips Songbird op de PC. » Wanneer de speler door de PC wordt herkend, wordt deze weergegeven in Philips Songbird. Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren Als u de speler voor het eerst met Philips Songbird verbindt, selecteer dan de optie voor automatisch synchroniseren wanneer dat wordt gevraagd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 66709-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 66709-31-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag