Gebruiksaanwijzing PHILIPS 58PFL9956H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58PFL9956H. Wij hopen dat dit PHILIPS 58PFL9956H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58PFL9956H te teleladen.


PHILIPS 58PFL9956H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 58PFL9956H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF G, H03%I, 0'$564&, %4%6. 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 /)(/<. '0!F+<!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E!'2!@G<!-/*A/C, )/F/!=/F/-)<(/<!++<!, /!A+**/<6 F''-!@/, !H/*, /0. /!(/H-G)1!F+<!@/, !*I*, //06!J<. )/<!@/, !A-'. GC, !'2!. /!)<. )F). G/=/!0'. G=/*!'2!A-'C/. G-/*!K'-. /<!(/H-G)1, !F''-!(/=. )(@/). !/<!(/*C@)1, @/). !F+<!@/, !*I*, //0!K'-. /<!H/F/*, )(. 6!?@)=)A*! [. . . ] Opname bekijken Selecteer in de lijst met opnamen de pijl voor de opname en druk op OK. U kunt de knoppen x (Afspelen), Q (Vooruitspoelen), T (Terugspoelen), U (Pauze) of S (Stoppen) op de afstandsbediening gebruiken. Een getimede opname instellen Selecteer Programmeer opname boven de lijst met opnamen en druk op OK om een opname in te stellen die niet aan een programma is gekoppeld. Op de volgende pagina's stelt u de zender, de datum en de tijdsperiode in. Als u de opname wilt bevestigen, selecteert u Programmeren en drukt u op OK. Geplande opname annuleren U verwijdert een geprogrammeerde opname door de rode cirkel voor de opname te selecteren en op OK te drukken. Opname wissen U verwijdert een opname door de opname in de lijst te selecteren, op r OPTIONS te drukken en Verwijder opname te selecteren. Programma -informatie Als u meer informatie over een programma wilt weergeven, selecteert u het programma in een programmalijst en drukt u op OK. Afhankelijk van de status van het programma kunt u vanaf deze pagina naar het programma gaan kijken, de opname van het programma programmeren, de opname afspelen of de opname verwijderen. Details · Wanneer een programma wordt opgenomen, kunt u een eerder opgenomen programma bekijken. · Tijdens het opnemen kunt u niet overschakelen naar een andere TV-zender. · Tijdens het opnemen kunt u een TV-uitzending niet onderbreken. · De audiobeschrijving (het commentaar) voor slechtzienden is niet beschikbaar om te worden afgespeeld in Smart USB Recording. Opnemen Wanneer de TV is verbonden met internet en de knop Opnames in de Programmagids beschikbaar is, kunt u een digitale TVuitzending op het USB-station opnemen. Als deze knop Opnames ontbreekt, kijkt u of de Programmagids is ingesteld op bijwerken via het netwerk. Druk op h (Hoofdmenu) en selecteer Configuratie > TV-instellingen > Voorkeuren > Programmagids > Van het netwerk. Nu opnemen Als u het programma waarnaar u kijkt, wilt opnemen, drukt u op R (Opnemen). Als het opnemen al is gestart, kunt u de eindtijd van de opname aanpassen in het pop -upvenster van de Programmagids. Opname inplannen U kunt de opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden. 1 Als u een opname wilt plannen, drukt u op h (hoofdscherm) en selecteert u Programmagids. Selecteer in de Programmagids de zender en het programma dat u wilt opnemen. U kunt de zender ook selecteren door het nummer van de zender in te voeren. Druk op x (Rechts) of w (Links) om door de programma's van een zender te bladeren. [. . . ] Open Source Team, Philips Electronics Intellectual Property and Standards Postbus 220 5600 AE Eindhoven Nederland Raadpleeg Help > Aan de slag > Open source-licenties voor de open source-licenties. Specificaties / Software 85 7. 2 Milieu Europees energielabel Lichtsensor Om energie te besparen, zorgt de ingebouwde omgevingslichtsensor ervoor dat het TV-scherm minder helder wordt wanneer het in de omgeving van het scherm donkerder wordt. Energiezuinig In de energiebesparende Smart beeld-instelling van de TV worden verschillende TV-instellingen gecombineerd die leiden tot energiebesparing. Laag stand-byverbruik Dankzij het toonaangevende, geavanceerde elektrische circuit wordt het energieverbruik van de TV tot een minimum teruggebracht, zonder dat dit gevolgen heeft voor de constante stand-byfunctionaliteit. Energiebeheer Dankzij het geavanceerde energiebeheer van deze TV wordt energie optimaal benut. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 58PFL9956H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 58PFL9956H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag