Gebruiksaanwijzing PHILIPS 58018-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58018-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 58018-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58018-48-16 te teleladen.


PHILIPS 58018-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 58018-48-16 QUICK START GUIDE (1122 ko)
   PHILIPS 58018-48-16 QUICK START GUIDE (1122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 58018-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEuTScH Beim Verlassen der Programmierung überprüft die Maschine die eingestellten Parameter. Die Gebrauchsanweisungen enthalten Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Die Maschine braucht lange, um warm zu Die Leitungen der Maschine sind verkrustet. Die Position des Schwimmers kontrollieren und die Abtropfschale leeren. [. . . ] Aan het begin van de distributie kunnen zich kort warm waterspatten voordoen. De distributiepijp kan hoge temperaturen bereiken: een direct contact met de handen vermijden. Wanneer het apparaat gereed is voor de koffie-afgifte, richt u de stoompijp (14) boven de lekbak. Nu opent u enige ogenblikken knop (16) "Heet water/stoom" , zodat het resterende water uit de stoompijp komt. Wacht tot het kopje gevuld is met de gewenste hoeveelheid en laat op dat moment de toets los. waarschuwing: de toets (22 , 23 of 24) gedurende de gehele uitloopprocedure van de koffie ingedrukt houden. Op deze manier is het apparaat geprogrammeerd om de van u gewenste koffiehoeveelheid te laten uitlopen. Opgelet: aan het begin kunnen zich kort warm waterspatten voordoen: gevaar voor verbrandingen. De uitlooppijp voor het warme water kan hoge temperaturen bereiken: vermijd deze met de handen aan te raken. Voordat u de afgifte van het hete water inschakelt, dient u te controleren of het display het volgende bericht toont: Vul 1/3 van de kan, die u voor de bereiding van de cappuccino wilt gebruiken, met koude melk. Gebruik koude melk en een koud kopje, om een goed resultaat in de voorbereiding van de cappuccino te bekomen. Na het gebruik van de cappuccino-inrichting is het noodzakelijk deze te reinigen en de melkresten ervan te verwijderen. Plaats naast het apparaat een kan met drinkwater waar de afzuigleiding in kan worden gestoken. Ga te werk zoals bij de bereiding van de cappuccino en laat het vuile water in een daarvoor bestemde bak lopen, of rechtstreeks in de druppelopvangbak. De reiniging en het onderhoud kunnen enkel bij een afgekoeld en afgekoppeld apparaat uitgevoerd worden. Dompel het apparaat niet in water en reinig de onderdelen niet in de afwasmachine. Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende producten (oplosmiddelen) voor de reiniging. Droog het apparaat en/of de componenten ervan nooit in een magnetronoven en/of een traditionele oven. Het wordt aanbevolen het waterreservoir dagelijks te reinigen en het water ook dagelijks te verversen. Gebruik een zacht vochtige doek voor de reiniging van het apparaat (fig. Wij raden aan dagelijks de lekbak (12) en de afvalbak voor de koffieprut (10) te ledigen en te reinigen: om deze bewerking uit te voeren, moet het voorpaneel (fig. 24): - Plaats de koffiemondstukken ervan omlaag - Pak het gedeelte vast zoals in fig. [. . . ] Kies met de pijltjes ""of "", of u de parameters op de fabrieksinstelling wilt zetten of niet, en druk op de toets "MENU/OK" om de keuze te bevestigen. Waarschuwing: wanneer alle fabrieksparameters opnieuw ingesteld worden, gaan alle persoonlijk verrichte instellingen van het apparaat verloren. Met deze functie kunt u met water een reinigingscyclus verrichten van de delen van het apparaat die bij de koffie-afgifte betrokken zijn. Tijdens de reinigingscyclus wordt de aanwezigheid van een persoon geadviseerd, die toezicht houdt op de cyclus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 58018-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 58018-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag