Gebruiksaanwijzing PHILIPS 58017-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58017-31-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 58017-31-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58017-31-16 te teleladen.


PHILIPS 58017-31-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 58017-31-16 QUICK START GUIDE (1119 ko)
   PHILIPS 58017-31-16 QUICK START GUIDE (1119 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 58017-31-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u elektrische apparatuur gebruikt, met name wanneer er kinderen aanwezig zijn, dient u de basis veiligheidsvoorschriften altijd in acht te nemen, inclusief de volgende: WAARSCHUWING ­ Voor het minimaliseren van het risico op brand, elektrische schokken en andere verwondingen: Laatkinderenenhuisdierennooitmetdebedieningshendel, batterijenhouder, elektriciteitssnoerenandere onderdelen spelen in verband met verstikkingsgevaar. controleerhetapparaatenelektriciteitssnoervooriedergebruikopslijtageofbeschadiging. Gebruikhet apparaat nooit wanneer er een snoer of stekker beschadigd is, wanneer het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of wanneer het in water is ondergedompeld. Hetapparaatisnietgeschiktvoorgebruikinaanwezigheidvanbrandbaarnarcosemiddelgemengdmetlucht, met zuurstof of met stikstof oxide. [. . . ] Voor gebruik op elektriciteit sluit u eerst het elektriciteitssnoer ( j) aan op de bedieningshendel (a). Voor gebruik met batterijen opent u de batterijenhouder (i) door de bovenkant van de houder open te schuiven. Plaats 4 x AA batterijen in de houder, schuif de houder dicht en sluit het snoer aan op de bedieningshendel (a). Was grondig uw handen en zorg dat uw borsten en de tepelopeningen schoon zijn. Neem een gemakkelijke stoel en leun iets voorover (gebruik kussens om uw rug te ondersteunen). Houd eventueel een glas water of een ander drankje binnen handbereik voor wanneer u dorst krijgt. Het toeschieten van de melk kan worden gestimuleerd als u een foto van uw baby bij de hand heeft. Schakel de kolf aan door de lichtblauwe knop minimaal 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer het lampje rood knippert, stop dan en raadpleeg de `Probleemwijzer' op de pagina's 44-45. Drukdetrechtervandekolfstevigtegenuwborstzodatereenvacuüm ontstaat (zorg er hierbij voor dat er geen haar of kleding tussen de trechter en de borst zijn gekomen). Door op de hendel te drukken kunt u zelf de zuigkracht bepalen die voor u het prettigst aanvoelt. Wanneer u de kolf met batterijen gebruikt, haalt u het snoertje uit de bedieningshendel. Wanneer u vergeet de kolf uit te zetten, schakelt deze zichzelf na 3 minuten uit zodat de batterijen worden gespaard. Wanneer de batterijen vervangen dienen te worden zal het lampje op de bedieningshendel langzaam aan en uit gaan. Wanner dit gebeurt zullen de batterijen nog goed zijn voor ongeveer 1 keer afkolven zonder dat de werking van de kolf wordt beïnvloed en de kolf zichzelf uitschakelt. Nadat u uw melk heeft afgekolfd, draait u het kolfgedeelte van de bewaarfles (e). Wanneer u de AVENT bewaarflessen voor moedermelk gebruikt, plaats dan een afsluitplaatje (o) in de afsluitring (m) en schroef deze op de fles. Wanneer u het VIA bewaarsysteem gebruikt, draai dan de adapter van de beker en vervang deze door een deksel. Gemiddeld bent u ongeveer 10 minuten bezig om 60-120ml melk af te kolven. Dit is slechts een algemene richtlijn en dit verschilt van vrouw tot vrouw. Wanneer u regelmatig meer dan 120ml afkolft, gebruik dan een 260ml AVENT bewaarfles of een 240ml VIA bewaarbeker. Het uit elkaar nemen van de kolf Neem de stekker uit het stopcontact en haal het elektrisch snoer uit de kolfhendel, of maak de batterijhouder los van de hendel. [. . . ] Volg stap 1-5 zoals beschreven (zie afbeelding D), volg daarna stap 6 en 7 (zie afbeelding F): 6. Plaats het gevorkte uiteinde van de hendel (p) onder de stift van het membraan (b) en oefen een lichte druk uit op de hendel, totdat deze op zijn plaats klikt. Druk de trechter met het massagekussentjestevigtegenuwborstzodatereenvacuümontstaat. Druk allereerst de hendel 5-6 maal vlug in om de melktoevoer op gang te brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 58017-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 58017-31-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag