Gebruiksaanwijzing PHILIPS 58016-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58016-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 58016-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 58016-48-16 te teleladen.


PHILIPS 58016-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 58016-48-16 QUICK START GUIDE (1128 ko)
   PHILIPS 58016-48-16 QUICK START GUIDE (1128 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 58016-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De onderdelen verbonden aan de elektrische stroom mogen nooit met water in contact komen: gevaar voor kortsluiting!NEDERLAND Stroomtoevoer Sluit de koffiemolen aan een stopcontact met de juiste spanning aan. de spanning dient overeen te stemmen met de spanning aangeduid op het homologatieplaatje van het toestel. Toevoerkabel Gebruik nooit de koffiemolen met beschadigde toevoerkabel. [. . . ] laat onmiddellijk de beschadigde toevoerkabel of de beschadigde stekker door bevoegd personeel van de klantendienst vervangen. Plooi de toevoerkabel niet te sterk en leg hem niet op scherpe kanten of warme voorwerpen; bescherm hem tegen olie. Verwijder de stekker van het stopcontact niet door aan de toevoerkabel te trekken en raak de stekker niet met vochtige handen aan. Beveiligingen tegen derden Zich ervan verzekeren dat kinderen niet met de koffiemolen kunnen spelen. Kinderen erkennen niet de gevaren die uit elektrische toestellen voortkomen. Gebruik de koffiemolen niet met lege koffiebonenhouder en vul deze niet tot over de rand. Plaatsing Voor een correcte en optimale werking van het toestel raden wij het volgende aan: · Kies een goed verlichte, zuivere plek, voorzien van een gemakkelijk stopcontact. Bewaring van de koffiemolen Indien de koffiemolen gedurende lange perioden ongebruikt blijft, dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Bewaar de koffiemolen op een droge plaats en buiten bereik van kinderen. Reparatie/Onderhoud Bij schade, gebreken of verdacht op gebreken wegens het vallen van het toestel, dient onmiddellijk de toevoerkabel uit het stopcontact te worden getrokken. ingrepen en reparaties mogen enkel door technisch bevoegd personeel uitgevoerd worden. Gelieve zich te wenden tot de navolgende genoemde gespecialiseerde verkopers of direct tot de fabrikant voor verdere inlichtingen of bij bijzondere problemen die niet in deze gebruiksaanwijzingen behandeld werden. Wij maken u er ook opmerkzaam op dat de inhoud van deze gebruiksaanwijzingen geen deel uitmaakt van voorafgaande bestaande documentatie, overeenkomsten of contracten met rechtswaarde en daarom niet de inhoud veranderd. De verplichtingen van de fabrikant begrenzen zich op het betreffende aankoopcontract dat ook de complete en exclusieve garantievoorwaarden bevatten. Het fotokopiëren of vertalen in andere talen zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de fabrikant is verboden. De kwaliteit van de koffiesmaak hangt niet alleen van het gebruikte mengsel af, maar ook van de maalgraad van de koffie. Draai de afstelknop voor de maalgraad in de positie "fijn ­ medium ­ grof" om de fijnheid van het malen te veranderen. Het wordt aangeraden de houder van de gemalen koffie te ledigen vooraleer de maalgraad te veranderen. Lever het ongebruikte toestel aan de daarvoor voorziene opslagplaats voor afvalverwerking in. Oorzaak Het toestel is niet verbonden aan de stroomtoevoer De maalgraad is te fijn of te grof. De koffie is niet geschikt Oplossing Sluit het toestel aan het stopcontact aan Kies de maalgraad door de daarvoor voorziene regelaar te draaien . De koffiemolen werkt niet De gemalen koffiekwaliteit is niet optimaal Wendt u zich tot een bevoegde technische klantendienst bij geval van defecten die niet in de bovengenoemde tabel aangeduid werden. [. . . ] De koffie is niet geschikt Oplossing Sluit het toestel aan het stopcontact aan Kies de maalgraad door de daarvoor voorziene regelaar te draaien . De koffiemolen werkt niet De gemalen koffiekwaliteit is niet optimaal Wendt u zich tot een bevoegde technische klantendienst bij geval van defecten die niet in de bovengenoemde tabel aangeduid werden. Deze koffiemolen werd volgens de nieuwste fabricatiemethodes verwezenlijkt en onderging een strenge kwaliteitscontrole. Wij garanderen een perfecte constructie van het artikel en zijn volledig aansprakelijk volgens de wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 58016-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 58016-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag