Gebruiksaanwijzing PHILIPS 55PFL7007T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 55PFL7007T. Wij hopen dat dit PHILIPS 55PFL7007T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 55PFL7007T te teleladen.


PHILIPS 55PFL7007T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 55PFL7007T QUICK START GUIDE (3491 ko)
   PHILIPS 55PFL7007T (2464 ko)
   PHILIPS 55PFL7007T QUICK START GUIDE (3491 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 55PFL7007T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De TVVideo Combi kan dan acclimatiseren (aan de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, etc. ). Deze TV-Video Combi is ontworpen voor opname en weergave van VHS videocassettes. Cassettes met het VHS-C label (VHS cassettes voor camcorders) kunnen uitsluitend in combinatie met een geschikte adapter worden gebruikt. Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt. PAL SECAM Belangrijke opmerkingen aangaande de bediening " Gevaar: Hoog voltage! Gevaar van elektrische schok! NL De lege batterijen uit de afstandsbediening moet u niet weggooien, maar inleveren als Klein Chemisch Afval Bescherm het milieu en gooi de verpakking van de TV-Video Combi op de juiste manier weg of breng naar een recycling-center. [. . . ] 2. Kies "BASIS INSTELLINGEN" met PLAY B-K 2. en bevestig met . bevestig met FWD 1- B . STOP C-L FWD 1- B of STOP C-L en TIJD --:-DATUM --/--/-SMART CLOCK [AAN] EINDE=EXIT [21PV385] 4. functies voor de TV Kiezen van een TV-kanaal Kies het gewenste TV-kanaal (= programmanummer) met PROG P+ , of 0. . 9 van de afstandsbediening. PROG P­ Regelen van het volume U kunt het volume met VOL5+ , de afstandsbediening regelen. VOL5­ van Kiezen van de scart-aansluiting Voer met de 0. . 9 cijfertoetsen van de afstandsbediening 0, 0, 1 in om de scartaansluiting te kiezen. 'AV1' verschijnt op het scherm. Druk op 5­ of 5+ van de TV-Video Combi indien u het volume met het toestel zelf wilt regelen. Druk op MUTE van de afstandsbediening indien u het geluid tijdelijk wilt dempen (bijvoorbeeld wanneer de telefoon gaat). Druk weer op MUTE om het normale volume in te stellen. Kiezen van de A/V aansluitingen op het voorpaneel Voer met de 0. . 9 cijfertoetsen van de afstandsbediening 0, 0, 2 in om de A/V aansluitingen op het voorpaneel te kiezen. 'AV2' verschijnt op het scherm. 8 DU T6551/553FZ(DU)_FRX. qx3 04. 2. 2 8:11 PM Page 9 Beeldinstellingen U kunt het beeld naar wens instellen. Deze instellingen worden automatisch vastgelegd nadat u het hoofdmenu verlaat. of STOP C-L en verander vervolgens met REW0- s of FWD 1- B . KIEZEN K L INSTELLEN s/ B HELDERHEID CONTRAST KLEUR SCHERPTE TINT EINDE=EXIT < < < < < > > > > > Speciale Teletekst functies [21PV385] Met Teletekst geactiveerd kunt u speciale Teletekst functies gebruiken. : terug naar start-pagina. Automatische uitschakeling (INSLAAPTIMER) U kunt het toestel automatisch na de door u ingestelde periode uitschakelen. Het scherm toont de tot de automatische uitschakeling resterende tijd, bijvoorbeeld '+0:30'. 2. Druk op REW0- s (achterwaarts) of 2. FWD 1- B 3. Druk op 3. STOP C-L (voorwaarts). om de band te stoppen. Handmatige sporing Om tijdens weergave de sporing (tracking) van de band met de hand in te stellen, dient u op PROG P+ PROG P­ of P+ P­ te drukken. De Automatische Sporing (Automatic Tracking Adjustment) wordt weer ingesteld wanneer u op STOP C-L of PLAY B-K drukt, of een cassette in het toestel doet. Om het verticaal verspringen van een stilgezet beeld tegen te gaan, dient u op P+ P­ te drukken. 10 DU T6551/553FZ(DU)_FRX. qx3 04. 2. 2 8:11 PM Page 11 6. Handmatig opnemen Algemene informatie Gebruik "Handmatig opnemen" om direct een opname te maken (bijvoorbeeld van het programma dat dan wordt uitgezonden). Zie "Opname zonder automatische uitschakeling" indien u een opname handmatig wilt starten en stoppen. Achtereenvolgende opnamen (assemble cut) Bij het maken van een opname op een cassette waarop reeds een opname is gemaakt, is er vaak een kort hiaat (of geflikker) bij de overgang tussen de oude en nieuwe opname of flikkert het beeld. Voer de volgende stappen uit om dit euvel te minimaliseren: 1. Zoek het punt op de band waar u de nieuwe 1. 5. Opname zonder automatische uitschakeling 1. Plaats een cassette. 2. Gebruik P+ P­ of 2. 0. . 9 om het op te nemen programmanummer te kiezen, bijvoorbeeld "P01". 4. Het bericht "BESCHERMDE CASSETTE TIMER KAN NIET OPNEMEN" stond even op het tv-scherm, waarna de cassette werd uitgeworpen U hebt een cassette zonder opnamebeveiligingslipje in de TV-Video Combi gestoken. Kleef kleefband over het opnamebeveiligingsvakje. Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP) Met LP heeft u de dubbele opnametijd voor een cassette (bijvoorbeeld 6 uren i. p. v. [. . . ] Indien dit niet helpt, moet u de TV-Video Combi naar de basis-fabrieksinstellingen terugstellen. Terugstellen naar de basisfabrieksinstellingen * Let op: Al de vastgelegde informatie (TVkanalen, tijd en datum, TIMER) wordt tevens gewist. Cassette zit in de TV-Video Combi vast: · Forceer de cassette niet los. Afstandsbediening werkt niet: · De afstandsbediening wordt niet naar de TVVideo Combi gericht: richt naar de TV-Video Combi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 55PFL7007T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 55PFL7007T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag