Gebruiksaanwijzing PHILIPS 55684-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 55684-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 55684-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 55684-48-16 te teleladen.


PHILIPS 55684-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 55684-48-16 QUICK START GUIDE (1060 ko)
   PHILIPS 55684-48-16 QUICK START GUIDE (1060 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 55684-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Gelieve de wandlichten buiten het bereik van kinderen te monteren • Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. [. . . ] win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing: 01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis. 02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone. 03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal. 04- Dit artikel is niet geschikt voor rechtstreekse bevestiging op ontvlambare materialen. 09- Respecteer steeds de minimumafstand tussen de lamp en de verlichte materialen zoals aangegeven in het pictogram. 11- IPX3: het armatuur mag worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een maximale hoek van 60° t. Als hierbij de vaste aansluitbedrading van de installatie kan aangeraakt worden, mag dit alleen door een vakman gebeuren. Raadpleeg een vakman voor de keuze van het juiste type (vooral belangrijk bij 12V-armaturen). Vervang een defecte transfo enkel door een transfo met identieke technische specificaties. 44- Voor een optimale werking plaatst u het armatuur op de hoogte aangeduid op het pictogram. 46- Het armatuur dient op een zodanige wijze te worden gemonteerd dat de hellingshoek van de lengte-as van de lamp niet meer dan 4° bedraagt t. 47- Let op dat bij de montage van het armatuur geen elektrische leidingen e. 48- Indien het armatuur op een centraaldoos of inbouwdoos wordt bevestigd, is het verplicht om de doos eerst met een deksel af te schermen. 2 49- Elektrische installatiedraden mogen nooit geklemd of getorst (getwist) worden tussen het armatuur en het montageoppervlak. Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60. Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking). [. . . ] Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60. Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking). glasbreuk , batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 55684-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 55684-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag