Gebruiksaanwijzing PHILIPS 54270-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 54270-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 54270-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 54270-17-16 te teleladen.


PHILIPS 54270-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 54270-17-16 QUICK START GUIDE (1235 ko)
   PHILIPS 54270-17-16 QUICK START GUIDE (1235 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 54270-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. De adapter zet 220-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt. Gebruik het apparaat niet wanneer het knipelement of het apparaat zelf beschadigd of kapot is, omdat dit verwondingen kan veroorzaken. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het trimmen van baarden bij mensen. [. . . ] Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt Gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en wanneer u het langere tijd niet hebt gebruikt. , Het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Oplaadaanduidingen Het groene oplaadlampje brandt continu tijdens het opladen. Zodra de accu volledig is opgeladen, gaat het groene oplaadlampje knipperen. Als het rode `bijna leeg'-lampje knippert wanneer u het apparaat uitschakelt na snoerloos gebruik, betekent dit dat de accu bijna leeg is en moet worden opgeladen. Als het rode `bijna leeg'-lampje knippert en de motor niet start wanneer u op de aan/uitknop drukt, betekent dit dat de accu leeg is en moet worden opgeladen. Het apparaat gebruiken gebruik met snoer Gebruik het apparaat niet op netspanning wanneer de accu volledig is opgeladen. Opmerking:Wanneer de accu bijna leeg is, kunt u het apparaat ook op netspanning gebruiken: 1 Schakel de trimmer uit, sluit deze aan op netspanning en wacht enkele seconden voordat u de trimmer weer inschakelt. 2 Als de accu helemaal leeg is, wacht dan enkele minuten voordat u het apparaat inschakelt. Turbofunctie U kunt de turbofunctie gebruiken voor een grotere zuigkracht en een hogere knipsnelheid. 3 Schud de haren uit de haarkamer of verwijder de haren met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (fig. Vervangen Vervang een beschadigd of versleten knipelement of filter altijd door een origineel Philips-knipelement of -filter. Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer en bij geautoriseerde Philips-servicecentra. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. 17) De accu verwijderen Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u het hebt geopend. Verwijder de accu als volgt: 1 Haal het apparaat van de netspanning en laat de motor lopen totdat deze stopt. [. . . ] Buig of draai de accu enkele keren totdat de verbindingen breken (fig. Garantie & service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 54270-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 54270-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag