Gebruiksaanwijzing PHILIPS 530924816

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 530924816. Wij hopen dat dit PHILIPS 530924816 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 530924816 te teleladen.


PHILIPS 530924816 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 530924816 QUICK START GUIDE (1240 ko)
   PHILIPS 530924816 QUICK START GUIDE (1240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 530924816

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. [. . . ] • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. • Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid. • Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten/staaf nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal. • Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat. 2 Schuif een geschikt hulpstuk op de metalen buis ( ) van het handvat ( ) en draai de ring rechts/tegen de klok om te vergrendelen ( ). • Om het hulpstuk te verwijderen, draai de ring links/met de klok mee om te ontgrendelen ( ) en trek het hulpstuk eraf. ) op een hittebestendig 6 Kam uw haar en verdeel uw haar in kleine lokken met een breedte van maximaal 2-4 cm. 2 Knijp de hendel ( ) samen om de klem ( ) te openen en hang een haarlok tussen de klem en de staaf ( ). Draai vervolgens de haarlok van de punt tot de wortel om de staaf. 5 Houd de staaf maximaal 10 seconden in die positie. 2 Knijp de hendel ( ) samen om de klem ( ) te openen en hang een haarlok tussen de klem en de staaf ( ). • Wanneer u de opschuifspiraal ( ) gebruikt om pijpenkrullen te maken, draai dan de haarlok volgens het spiraalprofiel om de staaf. 5 Houd de staaf maximaal 10 seconden in deze positie en rol de lok vervolgens af totdat u de spiraal uit uw haar kunt verwijderen. [. . . ] 5 Houd de staaf maximaal 10 seconden in deze positie en rol de lok vervolgens af totdat u de spiraal uit uw haar kunt verwijderen. Rol de lok vervolgens af om de opschuifbare borstel ( ) uit het haar te verwijderen. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 530924816

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 530924816 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag