Gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL7956T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL7956T. Wij hopen dat dit PHILIPS 50PFL7956T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL7956T te teleladen.


PHILIPS 50PFL7956T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 50PFL7956T BROCHURE (2012 ko)
   PHILIPS 50PFL7956T QUICK START GUIDE (4508 ko)
   PHILIPS 50PFL7956T (6080 ko)
   PHILIPS 50PFL7956T BROCHURE (2005 ko)
   PHILIPS 50PFL7956T QUICK START GUIDE (4508 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 50PFL7956T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<)&41', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CDEF>G;CH <, I03%J, 0'$564&, %4%6. 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 /)(/<. '0!F+<!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E!'2!@G<!-/*A/C, )/F/!=/F/-)<(/<!++<!, /!A+**/<6 F''-!@/, !H/*, /0. /!(/H-G)1!F+<!@/, !*I*, //06!J<. )/<!@/, !A-'. GC, !'2!. /!)<. )F). G/=/!0'. G=/*!'2!A-'C/. G-/*!K'-. /<!(/H-G)1, !F''-!(/=. )(@/). !/<!(/*C@)1, @/). !F+<!@/, !*I*, //0!K'-. /<!H/F/*, )(. 6!?@)=)A*! [. . . ] Sluit tijdens het formatteren geen ander USB-apparaat aan op de andere USB-poort. 3 Wanneer de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op U (Pauze) om te beginnen met formatteren. Laat het apparaat permanent aangesloten wanneer het USB-station is geformatteerd. Smart TV / TV onderbreken en opnemen 35 Opnamelijst Als u de lijst met opnamen en geprogrammeerde opnamen wilt weergeven, selecteert u de knop Opnames in de Programmagids en drukt u op OK. In deze lijst kunt u een opname selecteren om te bekijken, opgenomen programma's verwijderen, kijken hoeveel ruimte er beschikbaar is of een opname programmeren die niet is gekoppeld aan een specifiek TV-programma. Verlopen opname Zenders kunnen het aantal dagen dat een opname kan worden bekeken, beperken. Bij een opname in de lijst kan het aantal dagen voordat deze verloopt zijn aangegeven. Mislukte opname Als een geplande opname door de zender is verhinderd of als het downloaden was onderbroken, wordt een opname gemarkeerd als Failed (Mislukt). Details De audiobeschrijving (het commentaar) voor slechtzienden is niet beschikbaar om te worden afgespeeld in Smart USB Recording. Opname bekijken Selecteer in de lijst met opnamen de pijl voor de opname en druk op OK. U kunt de knoppen x (Afspelen), Q (Vooruitspoelen), T (Terugspoelen), U (Pauze) of S (Stoppen) op de afstandsbediening gebruiken. Een getimede opname instellen Selecteer Programmeer opname boven de lijst met opnamen en druk op OK om een opname in te stellen die niet aan een programma is gekoppeld. Op de volgende pagina's stelt u de zender, de datum en de tijdsperiode in. Als u de opname wilt bevestigen, selecteert u Programmeren en drukt u op OK. Geplande opname annuleren U verwijdert een geprogrammeerde opname door de rode cirkel voor de opname te selecteren en op OK te drukken. Opname wissen U verwijdert een opname door de opname in de lijst te selecteren, op r OPTIONS te drukken en Verwijder opname te selecteren. Programma -informatie Als u meer informatie over een programma wilt weergeven, selecteert u het programma in een programmalijst en drukt u op OK. Afhankelijk van de status van het programma kunt u vanaf deze pagina naar het programma gaan kijken, de opname van het programma programmeren, de opname afspelen of de opname verwijderen. Details · Wanneer een programma wordt opgenomen, kunt u een eerder opgenomen programma bekijken. · Tijdens het opnemen kunt u niet overschakelen naar een andere TV-zender. · Tijdens het opnemen kunt u een TV-uitzending niet onderbreken. · De audiobeschrijving (het commentaar) voor slechtzienden is niet beschikbaar om te worden afgespeeld in Smart USB Recording. Opnemen Wanneer de TV is verbonden met internet en de knop Opnames in de Programmagids beschikbaar is, kunt u een digitale TVuitzending op het USB-station opnemen. Als deze knop Opnames ontbreekt, kijkt u of de Programmagids is ingesteld op bijwerken via het netwerk. [. . . ] Energiezuinig In de energiebesparende Smart beeld-instelling van de TV worden verschillende TV-instellingen gecombineerd die leiden tot energiebesparing. Laag stand-byverbruik Dankzij het toonaangevende, geavanceerde elektrische circuit wordt het energieverbruik van de TV tot een minimum teruggebracht, zonder dat dit gevolgen heeft voor de constante stand-byfunctionaliteit. Energiebeheer Dankzij het geavanceerde energiebeheer van deze TV wordt energie optimaal benut. U kunt zelf zien hoe uw persoonlijke TVinstellingen, het helderheidsniveau van de beelden op het TVscherm en de lichtomstandigheden van de ruimte waarin de TV zich bevindt, bepalend zijn voor het relatieve energieverbruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 50PFL7956T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 50PFL7956T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag