Gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL4208T QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL4208T. Wij hopen dat dit PHILIPS 50PFL4208T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 50PFL4208T te teleladen.


PHILIPS 50PFL4208T QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (843 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 50PFL4208T (1649 ko)
   PHILIPS 50PFL4208T (1529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 50PFL4208TQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een product staat, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/976/EC valt. Laat u informeren over het plaatselijke systeem voor gescheiden afvalverwerking voor elektrische en elektronische producten. Volg de voor u geldende plaatselijke regels op en gooi uw oude producten niet weg bij normaal huishoudelijk afval. Als u zich op de juiste wijze van het product ontdoet, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. ANALOGUE DIGITAL Hergebruik 1 Veiligheidsvoorschriften 10 cm 10 cm 10 cm X Reinig het oppervlak van het scherm door het zacht af te vegen met een absorberende katoenen doek of een ander zacht materiaal, zoals een zeem. [. . . ] Als u na het instellen van een timer weer naar een ander digitaal kanaal kunt kijken, kunt u dit doen door op de gebruikelijke manier een kanaal te kiezen. Als uw recorder opnemen met *pin 8 ondersteunt, schakelt u de recorder in die modus. 16 Opnamefunctie Met deze functie kunt u een digitaal kanaal opnemen terwijl de televisie in de stand-by stand staat. Als u na het instellen van een timer weer naar een ander digitaal kanaal kunt kijken, kunt u dit doen door op de gebruikelijke manier een kanaal te kiezen. Het is NIET mogelijk om het ene digitale kanaal op te nemen en tegelijkertijd een ander digitaal kanaal te bekijken. U kunt wel een digitaal kanaal opnemen en een analoog kanaal op uw televisie bekijken, en omgekeerd. toets · PIN-code invoeren indien geblokkeerd : voer uw geheime code in, alleen als u de functie Toegangsbeperking hebt geactiveerd (zie pagina 14). · Dag & maand : voer de datum in met de om af te toetsen of ­ P(age) +. bevestig met de · Ondertitels voor slechthorenden : selecteer Ja of Nee en bevestig met de toets. · Regelmaat : selecteer Eenmalig, Dagelijks of Wekelijks en bevestig met de toets. Ukunt op de GROENE toets drukken om de lijst met ingestelde opnames weer te geven. § Als u klaar bent met televisie kijken, moet u het toestel in de stand-by stand laten staan om de opname te laten starten. Als u de module van de achterkant van de tv (26/32-inch) insteekt, moet de pijl aan de bovenkant van de kaart naar u toe wijzen. Als u de module van de voorkant van het tv-scherm (26/32-inch) insteekt, moet de achterkant van de module (zonder de pijl) naar u toe wijzen. Als u bij een 37/42/50-inch tv de module van achter van de tv insteekt, moet de achterkant van de module (zonder de pijlen) naar u toe wijzen. ` Schakel de tv in. PCMCIA ( Druk op de toets Achterzijde van de module 26' / 32" TV om de tv in de modus Digitaal te zetten, ga naar het menu Toegangsbeperkingen, het menu Conditional Access Module staat als laatste item in de lijst. § Open het menu Conditional Access Module. PCMCIA è Druk op Sticker verwijderen OK zoals aangeven op het scherm om toegang te krijgen tot de functies van de CAM. Common Interface-sleuf Als geen module wordt ingestoken, of de module niet correct is ingestoken, wordt het menu Conditional Access Module niet weergegeven. (Als u een module hebt ingestoken, controleert u of deze op de juiste manier helemaal naar binnen is gestoken, zoals beschreven in stap 3 hierboven) De functies die nu op het scherm verschijnen, zijn afhankelijk van de inhoud van de geselecteerde Conditional Access Module in uw land. Raadpleeg de instructies die u bij de module hebt gekregen of neem contact op met de leverancier ervan. L R EXT 4 AUDIO R IN HDMI 1 L Pr Pb Y ANTENNA HDMI 2 DVI (AUDIO IN) EXT 2 /SVHS2 EXT 1 37" / 42" /50" TV Achterzijde van de module 19 Automatische afstemming van analoge zenders Met dit menu kunt u automatisch zoeken naar alle analoge zenders die in uw regio beschikbaar zijn. Voordat u automatisch gaat zoeken naar alle analoge zenders, moet u de tv in de modus Analoog zetten. Als de tv in de modus Digitaal staat, drukt u op de toets A/D (Analoog/Digitaal) voor het inschakelen van de modus Analoog. Belangrijk : Als u het zoeken wilt afsluiten of MENU onderbreken TV toets. voordat dit is voltooid, drukt u op de TV Als u het zoeken onderbreekt tijdens het automatisch vastleggen, worden niet alle kanalen opgeslagen. Om alle kanalen vast te leggen, moet u nogmaals automatisch het hele zoekproces laten uitvoeren. [. . . ] (Zie de AANSLUITHANDLEIDING voor meer informatie over het aansluiten op de pc-apparatuur. · Verkeerde bron · Controleer of de juiste bron is geselecteerd. Druk op de toets om de bronnenlijst te openen en selecteer de juiste bron. · Verkeerde schermresolutie · Controleer of u de computer hebt geconfigureerd met een compatibele schermresolutie (zie "De tv gebruiken als computerscherm" op pagina 29). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 50PFL4208T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 50PFL4208T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag