Gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL7008T QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL7008T. Wij hopen dat dit PHILIPS 47PFL7008T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL7008T te teleladen.


PHILIPS 47PFL7008T QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 47PFL7008T (2802 ko)
   PHILIPS 47PFL7008T (2643 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 47PFL7008TQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg de voor u geldende plaatselijke regels op en gooi uw oude producten niet weg bij normaal huishoudelijk afval. Als u zich op de juiste wijze van het product ontdoet, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Rear of TV Linker onderkant van de tv · Het stroomverbruik van dit apparaat in de stand-bystand is minder dan 1 W. · Het stroomverbruik van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de tv. · Meer specificaties van het product kunt u vinden in de productbrochure op www. philips. com/support. [. . . ] 7 Als u een ander digitaal kanaal bekijkt op het moment waarop de timer moet starten, klinkt het timeralarm en wordt u de optie gegeven om van kanaal te wisselen of om door te gaan met het bekijken van het huidige kanaal. Als u kiest voor het wisselen van kanaal, vindt er geen opname plaats. Opmerking Uw toekomstige opname wordt mogelijk onderbroken of ondervindt andere gevolgen als u de toets of indrukt onmiddellijk nadat het toestel uit de stand-bystand komt. De toekomstige opname wordt mogelijk ook onderbroken of ondervindt andere gevolgen als bron EXT 1 / EXT 2 wordt aangesloten wanneer het toestel uit de stand-bystand komt Om onderbreking van de toekomstige opname te voorkomen, is het raadzaam om ongeveer een minuut lang nadat u de opname hebt geprogrammeerd in de modus Digitaal te blijven. 26 19 Digitale teletekst (MHEG) 3 Als u klaar bent met het kijken naar teletekst, selecteert u een ander kanaal met de toetsen P /+ of volgt u de instructies op het scherm om terug te keren naar het beeld. Wanneer u naar een digitaal kanaal schakelt met koppelingen naar een teletekstdienst, wordt op de achtergrond software gedownload om de teletekstfunctie te kunnen gebruiken. U moet even wachten voordat u op de toets drukt om het downloaden van de software te laten voltooien. Als u de toets indrukt voordat het downloaden is voltooid, duurt het even voordat het teletekstscherm wordt weergegeven. Tijdens het navigeren door de digitale teletekst, duurt het even voordat de pagina is gedownload. Er verschijnt vaak een prompt of een bericht op de pagina om de voortgang weer te geven. Analoge teletekst in de modus Digitaal Opmerking Beschikbaar in alle landen Alleen beschikbaar in het UK Digitale teletekstdiensten verschillen sterk van analoge teletekst. Wanneer u naar een digitale teletekstdienst schakelt, bevatten de beelden die u ziet grafische afbeeldingen en tekst, die zijn opgemaakt en worden bestuurd op een manier die wordt bepaald door de oproep. (Als u een module hebt ingestoken, controleert u of deze op de juiste manier helemaal naar binnen is gestoken, zoals beschreven in stap 3 hierboven). De functies die nu op het scherm verschijnen, zijn afhankelijk van de inhoud van de geselecteerde Conditional Access Module in uw land. Raadpleeg de instructies die u bij de module hebt gekregen of neem contact op met de leverancier ervan. 28 21 Automatische afstemming van analoge zenders Automatisch opslaan Program TV 3 196 MHz Met dit menu kunt u automatisch zoeken naar alle analoge zenders die in uw regio beschikbaar zijn. Voordat u automatisch gaat zoeken naar alle analoge zenders, moet u de tv in de modus Analoog zetten. Als de tv in de modus Digitaal staat, drukt u op de toets (Analoog/Digitaal) voor het inschakelen van de modus Analoog. 1 Druk op de toets Hoofdmenu Beeld Geluid Diversen Installatie Belangrijk Als u het zoeken wilt afsluiten of onderbreken toets. voordat dit is voltooid, drukt u op de TV Als u het zoeken onderbreekt tijdens het automatisch vastleggen, worden niet alle kanalen opgeslagen. Om alle kanalen vast te leggen, moet u nogmaals automatisch het hele zoekproces laten uitvoeren. Opmerking De functie ATS (automatisch afstemmingssysteem) Als een zender of kabelnetwerk het signaal voor automatisch sorteren uitzendt, worden de zenders op de juiste manier genummerd. Als dit niet het geval is, moet u elke zender het gewenste nummer geven in het menu Sorteren. Functie ACI (automatische zenderinstallatie) Als een kabelnetwerk of tv-kanaal met ACI wordt opgemerkt, verschijnt er een zenderlijst. [. . . ] · Druk op de toets om de tweede optie in het menu te selecteren en op de toets om naar het volgende menuniveau te gaan. · Druk nogmaals op de toets en gebruik de toets om de vijfde menuoptie te selecteren. · Druk op de toetsen Î ï om de gewenste taal te kiezen. · Druk op de toets · Ga dichter in de buurt van de ontvanger aan de voorkant van de tv staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 47PFL7008T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 47PFL7008T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag