Gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL6158K/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL6158K/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 47PFL6158K/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL6158K/12 te teleladen.


PHILIPS 47PFL6158K/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 47PFL6158K/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat u informeren over het plaatselijke systeem voor gescheiden afvalverwerking voor elektrische en elektronische producten. Volg de voor u geldende plaatselijke regels op en gooi uw oude producten niet weg bij normaal huishoudelijk afval. Als u zich op de juiste wijze van het product ontdoet, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Rear of TV Linker onderkant van de TV · Het stroomverbruik van dit apparaat in de stand-bystand is minder dan 1 W. · Het stroomverbruik van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de TV. [. . . ] Sommige digitale kanalen, die u net als elk ander kanaal selecteert, bieden speciale teletekstdiensten. Sommige digitale kanalen bieden ook informatie over het programma dat wordt uitgezonden (er kan een bericht of een instructie op het scherm verschijnen). In bepaalde omstandigheden hebben digitale tekst of interactieve diensten mogelijk voorrang boven ondertitels. Dit kan ertoe leiden dat de ondertiteling niet automatisch terugkeert wanneer u de digitale tekst of interactieve diensten verlaat op een kanaal waarop ondertitels worden uitgezonden. In dergelijke gevallen kan de ondertiteling worden ingeschakeld door op de toets op de afstandsbediening te drukken of door van kanaal te wisselen. 1 Volg de instructies op het scherm als u de digitale teletekst wilt gebruiken. Afhankelijk van de dienst, wordt mogelijk gevraagd om toetsen Í Æ Î ï (cursortoetsen), (Teletekst aan/ (gekleurde toetsen), / uit-toets en soms de cijfertoetsen te gebruiken. Opmerking Als er geen gekleurde toetsen beschikbaar zijn bij digitale teletekst om de teletekstmodus af te sluiten, gebruikt u in plaats daarvan de toets . 2 · Als u het pictogram TXT ziet bij een digitaal kanaal zonder teletekstdienst, geeft dit aan dat analoge teletekst beschikbaar is in de modus Digitaal. · Druk op de toets om toegang te krijgen tot analoge teletekst. Opmerking Als tijdens het installeren GB als land is gekozen, houd dan toets minstens 3 seconden ingedrukt. · Zie pagina 38 en 39 voor het gebruik van de functies van analoge teletekst. 25 Nederlands 19 Conditional Access Module (CAM) gebruiken 2 Sommige modules worden geleverd met een smartcard. Als u Taal of Land wilt selecteren, moet u de modus Analoog afsluiten en de modus Digitaal openen om dit te doen (zie "Voorkeursinstellingen voor taal en land" op pagina 19). . Helderheid Kleur Contrast Scherpte Kleurtemp. Contrast+ NR 2 Druk net zolang op de toets Î / ï totdat u Installeren hebt geselecteerd en druk op de toets Æ / om het menu Installeren te openen. Hoofdmenu Beeld Geluid Diversen Installatie Auto opslaan Handmatig Sorteren Naam Favorieten 3 Selecteer met de toets ï Automatisch opslaan en gebruik de toets Æ / om het automatisch zoeken van kanalen te starten. Op het scherm ziet u hoe het zoeken vordert en hoeveel zenders er zijn gevonden. 27 Nederlands 21 Handmatige afstemming van analoge zenders 5 Systeem: Gebruik de toetsen Î ï om Europa (automatische detectie*) te selecteren, of Frankrijk (LL'-norm) of GB (I-norm), West Europa (BG-norm), Oost Europa (DK-norm), Druk op de toets Æ / om het geselecteerde systeem te bevestigen. Zodra er een zender is gevonden, stopt het zoeken en wordt de zendernaam weergegeven (indien beschikbaar). Als u de frequentie van de gewenste zender weet, kan deze kan deze rechtstreeks worden ingevoerd met de toetsen. : Voer het gewenste programmanummer in met de toetsen t/m of Î ï. : Als de ontvangst niet goed genoeg is, kunt u de zender fijner afstellen met de toetsen Î ï. De zender is nu in het geheugen opgeslagen. In dit menu kunt u zenders één voor één opslaan. 2 Selecteer met de toets Î ïInstalleren en gebruik de toets Æ / om het menu Installeren te openen. Nederlands Hoofdmenu Beeld Geluid Diversen Installatie Auto opslaan Handmatig Sorteren Naam Favorieten 3 Selecteer met de toets ï Handmatig opslaan en gebruik de toets Æ/ om het menu Handmatig opslaan te openen. 7 Installatie Auto opslaan Handmatig Sorteren Naam Favorieten Systeem Zoeken Programnr. Vastleggen 8 4 Selecteer met de toetsen Î ï de items in het menu Handmatig opslaan om deze aan te passen of te activeren. 9 Handmatig Systeem Zoeken Programnr. [. . . ] · Druk op de toets om de tweede optie in het menu te selecteren en op de toets om naar het volgende menuniveau te gaan. · Druk nogmaals op de toets en gebruik de toets om de vijfde menuoptie te selecteren. · Druk op de toetsen Î ï om de gewenste taal te kiezen. · Druk op de toets · Ga dichter in de buurt van de ontvanger aan de voorkant van de TV staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 47PFL6158K/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 47PFL6158K/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag