Gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL5038H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL5038H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 47PFL5038H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 47PFL5038H/12 te teleladen.


PHILIPS 47PFL5038H/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1851 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 47PFL5038H/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. [. . . ] · Info: hiermee geeft u informatie weer over een geselecteerd programma (indien beschikbaar). Ò Druk op a om de elektronische programmagids af te sluiten. 5. 9 Timers en vergrendelingen In deze sectie leest u hoe u de TV op een bepaald tijdstip kunt in- of uitschakelen of hoe u de TV kunt vergrendelen of ontgrendelen. wijzigen en druk op om de code in te voeren. Het menu Diversen wordt opnieuw weergegeven met het bericht dat uw code is gemaakt of gewijzigd. De vorige code wordt gewist en de nieuwe code wordt opgeslagen. Automatisch overschakelen naar stand-by Als u de sleeptimer inschakelt, wordt de TV na een bepaalde tijd automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. Druk op Menu Ï op de afstandsbediening en selecteer Diversen > Sleeptimer en druk op om de sleeptimerbalk te openen. ® Druk op o of oe om de tijd tot 180 minuten in stappen van 5 minuten in te stellen. U kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of de tijd opnieuw instellen. 5. 9. 1 5. 9. 2 De TV automatisch inschakelen Met Timer aan wordt de TV vanuit de standbymodus automatisch op de opgegeven tijd ingeschakeld op de ingestelde zender. Druk op Menu Ï op de afstandsbediening en selecteer Diversen > Timer aan en druk op om het menu Timer aan te openen. ® Gebruik p of , o of oe om de menu-items een voor een te selecteren en in te voeren om een zender, een dag van de week of de optie dagelijks en een begintijd in te stellen. à Tip Selecteer Uit in het menu Timer aan om Timer aan uit te schakelen. 5. 9. 4 Kinderslot activeren of deactiveren Als uw code is ingesteld en er digitale zenders zijn geïnstalleerd en worden uitgezonden, kunt u alle zenders en apparaten of een bepaalde zender of een bepaald apparaat vergrendelen, een tijd instellen waarna alle zenders en apparaten worden vergrendeld of de leeftijd van uw kind instellen voor de leeftijdsgrens. Alle zenders en aangesloten apparaten vergrendelen of ontgrendelen Selecteer Vergrendelen of Ontgrendelen. rOpmerking In het geval dat het USB-apparaat niet automatisch wordt herkend en geopend, drukt u op Source v > USB/Geheugenapparaat en drukt u op OK. Selecteer Side en druk op OK om de inhoud van uw camcorder weer te geven. 5. 11. 2 Het USB-apparaat verwijderen Druk op Source v. Ò Selecteer TV of een ander aangesloten apparaat om een programma te bekijken. Ò Druk op o of oe om een afbeelding of een fotoalbum te selecteren. Druk op OK om de afbeelding te bekijken of om een diapresentatie van de afbeeldingen in het album af te spelen. Druk op een van de gekleurde toetsen op de afstandsbediening om de bijbehorende functie uit te voeren die onder in het scherm wordt weergegeven. Druk op een willekeurige kleurtoets om de functiebalk onder in het scherm opnieuw weer te geven als deze van het scherm is verdwenen. Diapresentatie-instellingen · Details/Meer details Hiermee geeft u de naam, datum en grootte van de foto, en de volgende foto in de diapresentatie weer. · Overgangen Hiermee geeft u de lijst met beschikbare overgangen van de foto's weer. Druk op o of oe om een overgang te selecteren en druk op OK om de optie te activeren. · Overvloeitijd Hiermee stelt u in na hoeveel tijd de volgende foto wordt weergegeven. · Start/Tonen/Pauze Hiermee kunt u de diapresentatie stoppen, pauzeren of hervatten. [. . . ] U kunt het beeld verschuiven met de navigatietoetsen op de afstandsbediening. Geluid Er is wel beeld, maar geen geluid · Controleer of het volume niet op 0 staat. · Als er geen geluidssignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV het geluid automatisch uit. Het geluid is zwak · Controleer of het geluid is ingesteld op Stereo. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 47PFL5038H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 47PFL5038H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag