Gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8606H. Wij hopen dat dit PHILIPS 46PFL8606H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8606H te teleladen.


PHILIPS 46PFL8606H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 46PFL8606H BROCHURE (2089 ko)
   PHILIPS 46PFL8606H QUICK START GUIDE (4730 ko)
   PHILIPS 46PFL8606H (6069 ko)
   PHILIPS 46PFL8606H BROCHURE (2317 ko)
   PHILIPS 46PFL8606H QUICK START GUIDE (4730 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 46PFL8606H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?8@A:7B8B ?B@A:7B8B ?B@A:7B7B C, D03%E, 0'$564&, %4%6. 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 /)(/<. '0!F+<!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E!'2!@G<!-/*A/C, )/F/!=/F/-)<(/<!++<!, /!A+**/<6 F''-!@/, !H/*, /0. /!(/H-G)1!F+<!@/, !*I*, //06!J<. )/<!@/, !A-'. GC, !'2!. /!)<. )F). G/=/!0'. G=/*!'2!A-'C/. G-/*!K'-. /<!(/H-G)1, !F''-!(/=. )(@/). !/<!(/*C@)1, @/). !F+<!@/, !*I*, //0!K'-. /<!H/F/*, )(. 6!?@)=)A*! [. . . ] Als u de opname wilt bevestigen, selecteert u Programmeren en drukt u op OK. Geplande opname annuleren U verwijdert een geprogrammeerde opname door de rode cirkel voor de opname te selecteren en op OK te drukken. Opname wissen U verwijdert een opname door de opname in de lijst te selecteren, op r OPTIONS te drukken en Verwijder opname te selecteren. Programma -informatie Als u meer informatie over een programma wilt weergeven, selecteert u het programma in een programmalijst en drukt u op OK. Afhankelijk van de status van het programma kunt u vanaf deze pagina naar het programma gaan kijken, de opname van het programma programmeren, de opname afspelen of de opname verwijderen. Details · Wanneer een programma wordt opgenomen, kunt u een eerder opgenomen programma bekijken. · Tijdens het opnemen kunt u niet overschakelen naar een andere TV-zender. · Tijdens het opnemen kunt u een TV-uitzending niet onderbreken. · De audiobeschrijving (het commentaar) voor slechtzienden is niet beschikbaar om te worden afgespeeld in Smart USB Recording. Opnemen Wanneer de TV is verbonden met internet en de knop Opnames in de Programmagids beschikbaar is, kunt u een digitale TVuitzending op het USB-station opnemen. Als deze knop Opnames ontbreekt, kijkt u of de Programmagids is ingesteld op bijwerken via het netwerk. Druk op h (Hoofdmenu) en selecteer Configuratie > TV-instellingen > Voorkeuren > Programmagids > Van het netwerk. Nu opnemen Als u het programma waarnaar u kijkt, wilt opnemen, drukt u op R (Opnemen). Als het opnemen al is gestart, kunt u de eindtijd van de opname aanpassen in het pop -upvenster van de Programmagids. Opname inplannen U kunt de opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden. 1 Als u een opname wilt plannen, drukt u op h (hoofdscherm) en selecteert u Programmagids. Selecteer in de Programmagids de zender en het programma dat u wilt opnemen. U kunt de zender ook selecteren door het nummer van de zender in te voeren. Druk op x (Rechts) of w (Links) om door de programma's van een zender te bladeren. U wijzigt de datum door de datum boven aan de pagina te selecteren en op OK te drukken. De TV telt automatisch wat tijd bij aan het einde van het programma als buffer. Er wordt automatisch een waarschuwing weergegeven wanneer u overlappende opnamen hebt geprogrammeerd. Als u een programma wilt opnemen als u niet thuis bent, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en het USB-station in te schakelen. 36 Smart TV / TV onderbreken en opnemen 3. 5 Games Een game spelen Een gameconsole toevoegen Selecteer Uw apparaten toevoegen in het hoofdmenu om de console toe te voegen aan het hoofdmenu, zodat u deze later gemakkelijk kunt kiezen. [. . . ] Energiebeheer Dankzij het geavanceerde energiebeheer van deze TV wordt energie optimaal benut. U kunt zelf zien hoe uw persoonlijke TVinstellingen, het helderheidsniveau van de beelden op het TVscherm en de lichtomstandigheden van de ruimte waarin de TV zich bevindt, bepalend zijn voor het relatieve energieverbruik. Als u het relatieve energieverbruik wilt controleren, drukt u op h > Configuratie en vervolgens op W. Selecteer een Smartinstelling om de betreffende waarden te bekijken. Einde levensduur Oude producten en batterijen weggooien Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Europees energielabel Het Europees energielabel informeert u over de energieefficiëntieklasse van dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 46PFL8606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 46PFL8606H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag