Gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8007T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8007T. Wij hopen dat dit PHILIPS 46PFL8007T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL8007T te teleladen.


PHILIPS 46PFL8007T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 46PFL8007T QUICK START GUIDE (3479 ko)
   PHILIPS 46PFL8007T (2500 ko)
   PHILIPS 46PFL8007T QUICK START GUIDE (3479 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 46PFL8007T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze TV-Video combi is momenteel een van de meest geperfectioneerde en gemakkelijk te gebruiken TV-Video combi's. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens u de TV-Video combi in gebruik neemt. Start de werking van deze TV-Video combi niet direct na het verplaatsen van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een hoge vochtigheidsgraad. De TV-Video combi kan dan acclimatiseren (oftewel wennen aan de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, etc. ). [. . . ] : oproepen van verborgen informatie. p l o : stoppen van veranderen van pagina. : terug naar start-pagina. DU 8 Smart picture U kunt het beeld instellen tijdens weergave van een cassette. 'NATUURLIJK': dit is in de meeste gevallen de beste instelling voor het weergeven van een op de juiste manier opgenomen tape (neutrale beeldweergave). Deze instelling is prettig bij het bekijken van kwalitatief hoogwaardige videobanden of opgenomen sportevenementen. 'FILM': voor een optimale beeldweergave tijdens het afspelen van een film. 'VIDEO SPELLETJES': beste instelling voor het weergeven van een videospel. Automatische uitschakeling (INSLAAPTIMER) U kunt het toestel automatisch na de door u ingestelde periode uitschakelen. 1. 2. Druk herhaaldelijk op 2. SLEEP om de tijd tot de automatische uitschakeling met stappen van 30minuten te verlengen. Het scherm toont de tot de automatische uitschakeling resterende tijd, bijvoorbeeld '+0:30'. Het toestel telt nu vanaf de ingestelde tijd af. U kunt maximaal 2 uren als periode voor de inslaaptimer instellen. Druk voor het uitschakelen van deze functie verschillende malen op SLEEP van de afstandsbediening totdat de aanduiding voor het uitschakelen verschijnt. Druk op SLEEP van de afstandsbediening om de resterende tijd tot de uitschakeltijd te controleren. Video combi de gekozen markering heeft gevonden. Opzoeken van een gedeelte terwijl u de beelden bekijkt (aftasten) 1. Druk tijdens weergave van een cassette één 1. of meerdere keren op REW0- s (achterwaarts) of FWD 1- B (voorwaarts). weer voort te zetten. Handmatige sporing Druk op P+ of P- om de sporing tijdens weergave met de TV-Video combi handmatig te regelen. De automatische sporing wordt weer ingesteld wanneer u op STOP C-L drukt of een andere cassette plaatst. Stilbeeld STILL 2 om de band te stoppen en een stilstaand beeld te tonen. Dit is normaal en duidt niet op een defect van de TV-Video combi. 1. Druk tijdens weergave op 1. DU 10 6. Handmatig opnemen Algemene informatie Gebruik 'Handmatig opnemen' om direct een opname te maken (bijvoorbeeld van het programma dat dan wordt uitgezonden). Zie het gedeelte 'Opname zonder automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten en stoppen. Zie het gedeelte 'Opname met automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten maar automatisch wilt laten stoppen (dus geen opname tot het eind van de band). Zie het gedeelte 'Automatische opname van een satelliet-receiver' indien u de opname automatisch door de satelliet-receiver wilt laten sturen. Opname met automatische uitschakeling (OTR One-Touch-Recording) 1. Plaats een cassette. 2. Gebruik PROG P+ PROG P­ of 2. 0. . 9 om het op te nemen programmanummer te kiezen. 5. Voorkomen van het per ongeluk wissen van een cassette Alle cassettes (uitgezonderd gehuurde en bepaalde commerciële video's) hebben een wispreventielipje op de achterkant van de cassette. U kunt dit lipje wegbreken of naar links schuiven om een gemaakte opname te beschermen tegen het per ongeluk wissen door er bijvoorbeeld een andere opname over te maken. [. . . ] Terugstellen naar de basis-fabrieksinstellingen *Let op: Al de vastgelegde informatie (TV-kanalen, tijd en datum, TIMER) wordt tevens gewist wanneer u het toestel terugstelt. Trek de stekker even uit het stopcontact, steek weer in het stopcontact en probeer de cassette uit te werpen. Afstandsbediening werkt niet *De afstandsbediening wordt niet naar de TVVideo combi gericht: Richt naar de TV-Video combi. *Verwijder de batterijen, wacht 10 seconden en plaats de batterijen terug. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 46PFL8007T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 46PFL8007T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag