Gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL3208H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL3208H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 46PFL3208H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 46PFL3208H/12 te teleladen.


PHILIPS 46PFL3208H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 46PFL3208H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schakelt de 'JOG'-functie in Gekleurde TELETEKST-toetsen: TELETEKST-pagina direct kiezen n rood n groen n geel n blauw Kies de rood gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de groen gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de geel gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld Kies de blauw gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld ¨ MENU Menu: Oproepen of beeindigen van het hoofdmenu OK Vastleggen of bevestigen: Gegevens vastleggen/bevestigen DSr Kiezen: Naar links SqC Kiezen : Naar rechts AP+ Kiezen : Regel omhoog P- B Kiezen : Regel omlaag DSr/SqC Geluidssterkte: Geluidssterkte voor radio en televisie instellen ABP q/r Programmanummer plus/minus: Programmanummer omhoog of omlaag De voorzijde van het toestel De achterzijde van het toestel 8 Hoofdschakelaar: Toestel uitschakelen Pas op: Als u het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk!Stand-by: Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken Programmanummer plus/min: Programmanummer omhoog of omlaag Geluidssterkte: Geluidssterkte instellen Radio: Radio inschakelen, omschakelen tussen radio en televisie Terugspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug Vooruitspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit Opnemen : Directe opname van het momenteel gekozen programma Weergeven: Een bespeelde cassette weergeven Pauze/Stop: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER) Audio-ingang, kanaal rechts/links stereo Video-ingang aansluiting: Camcorder of videospelletjes aansluiten Hoofdtelefoon aansluiting: Hoofdtelefoon aansluiten 2 EXT. 1 Aansluiting antenne-ingang: Voor het aansluiten van de antenne Scart-aansluiting:Voor het aansluiten van b. v. een satellietontvanger, decoder, videorecorder m P r/q Sr/q ON/OFF H I 5 G ? [. . . ] E Als u de tekst wilt vergroten, kies dan het symbool 'g' en bevestig met de OK -toets. E Als u TELETEKST tijdelijk wilt uitschakelen, kies dan het symbool 'd' en bevestig met de OK -toets. E Als u een TELETEKST vervolgpagina wilt oproepen: a Kies het symbool '}' en bevestig met de OK -toets. b Typ met de cijfertoetsen 0-9 het nummer van de vorvolgpagina in (b. v. : 0123). E Als u verborgen informatie wilt oproepen, kies dan het symbool 'b' en bevestig met de OK -toets. E Als u het omslaan van de pagina's wilt stoppen, kies dan het symbool 'f' en bevestig met de OK -toets. E Als u TELETEKST transparent wilt zien, kies dan het symbool '-'en bevestig met de OK -toets. 15 5. DE RADIO FUNCTIES Display van de ontvangst-frequentie E Druk op de OK -toets terwijl u naar de radio luistert. De frequentie van de radiozender waar u naar luistert verschijnt in het display. Schakel de radio in met de RADIO ON -toets. Informatie over deze wekker-functie vindt u in het hoodstuk 'Bijzonderheden', paragraaf 'Wekker-functie (WAKE-UP TIMER)'. D Als u de radio heeft ingeschakeld kunt u geen menu oproepen. Een radiozender kiezen Kies de radiozender (=programmanummer) met de ABP q/r of met de cijfertoetsen 0-9 op de afstandsbediening. Het programmanummer verschijnt in het display. Een radiozender zoeken Als u naar een radiozender wilt luisteren, die u nog niet heeft vastgelegd, dan kunt u deze radiozender zoeken terwijl de radio aan staat. a Druk op de FM SEARCH -toets. D De TV-VIDEO Combi zoekt de eerstvolgende radiozender. b Kies met de ABP q/r -toets het programmanummer Gebruik 'Niet automatische opname' om een opname (b. v. E Als u een opname zelf wilt starten en beeindigen, lees ¨ dan de paragraaf 'Opnemen zonder automatisch uitschakelen'. E Als u een opname wel zelf wilt starten maar automatisch wilt beeindigen, lees dan de paragraaf 'Opnemen met ¨ automatisch uitschakelen'. waarvan u wilt opnemen. c Druk op de RECORD/OTR n -toets van de Opnemen zonder automatisch uitschakelen a Schuif een cassette in het toestel. b Kies met de ABP q/r -toets het programmanummer afstandsbediening. Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel. d Druk zo vaak op de RECORD/OTR n -toets, tot u de gewenste uitschakeltijd heeft bereikt. D Als u de gegevens wilt wissen, druk dan op de CLEAR -toets. e Bevestig met de OK -toets. f Sluit af met de MENU -toets. waarvan u wilt opnemen, b. v. : 'P01'. D Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting EXT. D Het programmanummer 'AV' is voor opnamen van externe bronnen (via audio/video-ingang AUDIO op de voorkant van het toestel) bestemd. c Als u wilt opnemen, druk dan op de RECORD/OTR n -toets De opnamepreventie Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevedraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Als u de opnamepreventie wilt opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven. van de afstandsbediening of op de 5 -toets van de TV-VIDEO Combi. Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel. d Met de STOP h -toets beeindigt u de opname. [. . . ] Als u wilt dat het alarm na 10 minuten herhaald wordt, druk dan op een willekeurige toets op de afstandsbediening of het toestel, behalve op de STANDBY m -toets. c Kies met de P- B of AP+ -toets de resterende tijd tot het uitschakelen in stappen van 15 minuten. D Als u de tijd met de CLEAR -toets op '0' zet, dan is de sluimer-functie uitgeschakeld. d Bevestig met de OK -toets. e Sluit af met de TIMER s -toets. E U kunt de uitschakel-tijd ook eenvoudig met de -toets op de afstandsbediening kiezen. SLEEP Wekker-functie (WAKE-UP TIMER) U kunt met deze functie een inschakel-timer programmeren, zodat u zich kunt laten wekken door uw toestel. a Druk op de TIMER s -toets van de afstandsbediening. b Kies met de P- B of AP+ -toets de regel 'Inschakel SqC -toets. timer' en bevestig met de c Kies met de P- B of AP+ -toets de manier waarop u gewekt wilt worden: televisie, radio of zoemer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 46PFL3208H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 46PFL3208H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag