Gebruiksaanwijzing PHILIPS 455791716

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 455791716. Wij hopen dat dit PHILIPS 455791716 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 455791716 te teleladen.


PHILIPS 455791716 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 455791716 QUICK START GUIDE (1777 ko)
   PHILIPS 455791716 QUICK START GUIDE (1777 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 455791716

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze Philips-garantie is van toepassing, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze gebruikt werd, in overeenstemming met de bedieningsinstructies en na overhandiging van de oorspronkelijke factuur of het ontvangstbewijs dat de datum van aankoop, de naam van de dealer en het productienummer van het product aangeeft. ‡ Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. gebruik altijd de door Philips meegeleverde , goedgekeurde voedingskabel. [. . . ] De partitie wordt toegepast op het bureaublad en het pictogram wordt gemarkeerd. Beeldoptimalisatie Vensters slepen en neerzetten Zodra de partities zijn ingesteld en Align to partition (Uitlijnen op partitie) is geselecteerd, kan een venster naar het gebied worden gesleept en wordt het automatisch uitgelijnd. Als het venster en de muisaanwijzer binnen het gebied zijn, wordt het gebied gemarkeerd. Opmerking Als de omtrek van het gebied niet zichtbaar is als het venster wordt versleept, wordt “Show windows contents while dragging” (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) uitgeschakeld. Personalization (Persoonlijke instellingen) > Window Color and Appearance (Kleur en vormgeving van vensters) > Klik op “Open Classic appearance properties for more color options” (Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties) > klik op de knop “Effects” (Effecten) > schakelt het selectievakje Show window contents while dragging (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) in. Hiermee kunt u snel en eenvoudig het bureaublad beheren en elk venster naar elk schermdeel sturen zonder het venster te moeten slepen. plaats de cursor op de titelbalk van het actieve venster om het keuzemenu te openen. Menu openen met rechtermuisknop Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Desktop Partition (Bureaubladpartitie) om het vervolgkeuzemenu te openen. ‡ )LQG :LQGRZV 9HQVWHUV ]RHNHQ – In sommige gevallen kan de gebruiker meerdere vensters naar dezelfde partitie hebben verzonden. find Windows (Vensters zoeken) toont alle geopende vensters en verplaatst het geselecteerde venster naar de voorgrond. 'HVNWRS 3DUWLWLRQ %XUHDXEODGSDUWLWLH – Desktop Partition (Bureaubladpartitie) toont de momenteel geselecteerde partitie en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen naar de partities in het vervolgkeuzemenu. Sneltoets Afstand tot sensor ‡ ‡ Liggend/staand Gebruiker zit voor scherm De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. De instellingen aanpassen Watt Watt Energiegebruik als hierboven beschreven is alleen ter referentie Instelling Default settings (standaardinstellingen) Bij de standaardinstelling (Instelling 3) is PowerSensor ontworpen om de aanwezigheid van de gebruiker tussen 30 en 100 cm van het scherm en binnen vijf graden links of rechts van de monitor te detecteren. Aangepaste instellingen Als u liever buiten de hier genoemde grenzen zit, moet u een hogere signaalsterkte kiezen YRRU HHQ RSWLPDOH HIÀFLsQWLH YDQ GH GHWHFWLH Hoe hoger de instelling is, des te sterker het GHWHFWLHVLJQDDO ZRUGW 9RRU PD[LPDOH HIÀFLsQWLH en de juiste detectie van de PowerSensor moet u rechtstreeks voor de monitor gaan zitten. ‡ Als u verder dan 100 cm van de monitor wilt zitten, moet u het maximale detectiesignaal voor afstanden tot 120 cm gebruiken. (instelling 4) ‡ Omdat sommige donker gekleurde kleding de neiging heeft om infrarode signalen te absorberen ook als de gebruiker zich 25 Als PowerSensor niet correct werkt binnen of buiten het standaardbereik, kunt u het op de volgende manier afstemmen: ‡ Druk op de sneltoets voor PowerSensor. ‡ Stel de instelling voor de detectie van PowerSensor in op Setting/instelling 4 en druk op OK. ‡ Test de nieuwe instelling om te zien of PowerSensor u op de huidige plaats correct detecteert. De functie PowerSensor is ontworpen om alleen in de liggende (horizontale) stand te werken. Nadat PowerSensor is ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit als de monitor in de staande stand (90 graden/ verticale positie) gebruikt wordt. het schakelt zichzelf weer automatisch in als de standaard horizontale stand hersteld wordt. Opmerking Een handmatig geselecteerde modus van PowerSensor blijft actief, behalve wanneer deze opnieuw wordt ingesteld of de standaardmodus wordt teruggezet. [. . . ] Het stuurprogramma van uw YLGHRNDDUWJUDÀVFKH NDDUW HQ GH monitor bepalen samen welke resoluties mogelijk zijn. U kunt de gewenste resolutie selecteren in het &RQWURO 3DQHO &RQÀJXUDWLHVFKHUP YDQ Windows® met de “Display properties” (Eigenschappen van Beeldscherm). : Wat doe ik als ik in de war raak met de monitorinstellingen via het OSD?Het is doorgaans aanbevolen het beeldschermoppervlak niet bloot te stellen aan schokken en contact met scherpe of botte voorwerpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 455791716

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 455791716 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag