Gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL7008T QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL7008T. Wij hopen dat dit PHILIPS 42PFL7008T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL7008T te teleladen.


PHILIPS 42PFL7008T QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 42PFL7008T (2802 ko)
   PHILIPS 42PFL7008T (2643 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 42PFL7008TQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw oude product wegwerpen Uw product is gefabriceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt. Wanneer het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een product staat, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/976/EC valt. Laat u informeren over het plaatselijke systeem voor gescheiden afvalverwerking voor elektrische en elektronische producten. Volg de voor u geldende plaatselijke regels op en gooi uw oudeproducten niet weg bij normaal huishoudelijk afval. [. . . ] Stoptijd: voer het eindtijdstip in. Timer Slaapstand Tijd Starttijd Stoptij ProgamNr Aan Æ Æ Æ Æ Æ 2 Selecteer met de cursor het menu Diversen en vervolgens Timer: 3 Gebruik de toets Î ï Gebruik de toets Í, Æ, Î, ï of -toets om een instelling te selecteren of aan te passen 10:56 ProgramNr. : voer het nummer in van het programma dat u voor de wekfunctie wilt gebruiken. Aan: hier kunt u het volgende instellen: · Een keer om u éénmaal te wekken, · Dagelijks om dagelijks te wekken, · Stop om de wekfunctie uit te schakelen. Laat u de tv aan staan, dan zal die alleen op de aangegeven tijd van programma wisselen (en overgaan op de wachtstand stoptijd). 11 Gebruik van de PIP (Picture-in-Picture)-modus Met de PIP (Picture-in-Picture) functionaliteit kunt ( Gebruik de Î ï -toetsen om opties uit het PIP-menu te selecteren. u een PIP-scherm weergeven van de pc (personal computer) of van een HD (Hoge Definitie)-toestel § Gebruik de Í Æ Î ï -toetsen om opties uit het PIP-menu te openen; verander de terwijl u naar een televisieprogramma kijkt. BELANGRIJK Om een PIP-scherm van uw pc weer te geven, moet u het volgende doen: De HDMI-aansluiting moet verbonden worden aan de DVI-uitgang van de pc. Om een PIP-scherm van HD -toestellen weer te geven moet u het volgende doen: De HDMI-aansluiting moet verbonden worden aan de HDMI-uitgang van het HD-toestel. 7 Om het PIP-scherm te verlaten, selecteert u PIP- grootte en daarna Uit. Definities van de opties in het PIP-menu PIP-grootte : Selecteer de PIP-grootte (Uit, Klein, Medium, Groot, Beeldnaast-Beeld). Horizontaal : Beweeg het PIP-scherm horizontaal van links naar rechts en omgekeerd. Vertikaal : Beweeg het PIP-scherm verticaal van boven naar onder en omgekeerd. Toegang tot het PIP-scherm via het PIP-menu Opmerking: Dit is enkel mogelijk wanneer een PIP-signaal gedetecteerd wordt. & Druk op de -toets om het hoofdmenu op te roepen. Het PIP-scherm openen via de PIP-toets Opmerking: Dit is enkel mogelijk wanneer een PIPsignaal gedetecteerd wordt. & Druk op de é Selecteer Diversen met de Î ï -toets en open het Diversen-menu met de Æ/ -toets. -toets van de afstandsbediening om het PIP-scherm weer te geven. -toets om é Druk een tweede keer op de " Gebruik de Î ï -toetsen om PIP te selecteren. Diversen Timer Contrast+ NR PIP Æ Æ Æ Æ van het kleine PIP-scherm naar een middelgroot scherm te gaan. " Druk een derde keer op de · PIP-grootte · Horizontaal · Vertikaal -toets om van het middelgrote PIP-scherm naar het grote PIPscherm te gaan. ` Druk een vierde keer op de -toets om van het grote PIP-scherm over te gaan naar een Beeld-naast-Beeld (aan de ene kant een tv-scherm en het PIP-scherm aan de andere kant). De gekleurde velden knipperen als de rubriek of de pagina nog niet beschikbaar is. Bepaalde pagina's bevatten subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Met deze toets kunt u de weergave van de subpagina's onderbreken of hervatten. De aanduiding verschijnt bovenaan links. AUX 3 6 5 1 2 Een pagina kiezen 2 2 3 Rechtstreekse toegang tot de rubrieken 4 Inhoud 5 Weergave van subpagina's 4 6 Dubbele pagina's teletekst Om de gelijktijdige weergave van twee teletekstpagina's te activeren of uit te schakelen. De actieve pagina wordt links weergegeven, en de volgende pagina staat rechts. Druk op de toets als u een pagina wilt bevriezen (bijvoorbeeld de inhoudspagina). Om verborgen informatie te doen verschijnen of verdwijnen (oplossingen van spelletjes). In plaats van de standaard gekleurde velden onderaan op het scherm, kunt u op de eerste 40 zenders 4 favoriete pagina's opslaan, die u dan kunt oproepen met de gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw). Eenmaal ingesteld, zullen deze favoriete pagina's in beeld komen zodra u Teletekst gebruikt. Gebruik de toetsen teletekstpagina te gaan die u wilt opslaan als één van de favoriete pagina's. Houd de gekleurde toets van uw keuze gedurende een 5-tal seconden ingedrukt. [. . . ] Dit levert een betere beeldkwaliteit op dan standaard video (VHS en Video 8), waarbij de Y/C-signalen worden gecombineerd tot slechts één videosignaal. NICAM geluidssysteem: Een proces waarbij digitaal geluid kan worden uitgezonden. Breedbeeldtelevisies hebben een verhouding van 16 bij 9, traditionele toestellen hebben een verhouding van 4 bij 3. DVI (Digital Visual Interface): Een door de Digital Display Working Group (DDWG) gecreëerde HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Levert een ongecomprimeerde, volledig digitale audio/video interface tussen de tv en elk ander met HDMI uitgerust audio/video apparaat, zoals een set-top box, dvd-speler en A/V-ontvanger. HDMI ondersteunt verbeterde of high definition video, plus tweekanaals digitale audio. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 42PFL7008T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 42PFL7008T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag