Gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL4208H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL4208H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 42PFL4208H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL4208H/12 te teleladen.


PHILIPS 42PFL4208H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (843 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 42PFL4208H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Uw afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Toetsen vooraan op de ontvanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Het menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uw menutaal en uw land kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zie ook Configuratie, NEXTVIEW 18. 00 M n0 o3 Mn eu 1. 0 80 Canl hne Tee hm guides Dit logo wordt enkel weergegeven tijdens een NEXTVIEW uitzending. Geen logo duidt een teletekst programmagids aan. M n0 o3 T e 0 BBC1 18. 00 BBC News u4 W d 0 BBC2 18. 00 The Simpsons e5 T u 0 CNN 18. 00 World News h6 F i 0 FR2 18. 00 On a tout essayé!r7 S t 0 CH5 18. 15 Tomorrow Never Dies a8 Programmanaam en tijdstip van uitzending Overz. Opname Voorpr Kijken Vergr functietoetsen Beeld/NEXTVIEW-Teletekstgids & Druk op de æ toets. Druk op de b toets om de NEXTVIEW/ Teletekst Gids op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen. é Gebruik de cursortoetsen om een TV-zender te kiezen of om om de puck naar het blauwe bolletje in het linkerscherm te verschuiven. " Druk op de b toets om dual screen uit te schakelen. NEXTVIEW guides & Gebruik de cursor links/rechts om Tijd, Zender, Thema, de datum (of het menu) te selecteren. De Tijdsgids biedt een overzicht over alle programma-titels die beschikbaar zijn in de geselecteerd tijdspanne. De Zendergids biedt een overzicht over alle programma's die door één bepaalde zender op een bepaalde dag worden uitgezonden. De Themagids toont een lijst van alle programma's die op de geselecteerde datum worden uitgezonden en die tot de geselecteerde categorie behoren. Wanneer de TV de menugids doorloopt, wordt rekening gehouden met de selectiecriteria en wordt uiteindelijk een lijst met programma's weergegeven. " Beweeg de puck naar beneden en aar rechts om de programma's te selecteren. Indien beschikbaar wordt een samenvatting van of uitleg over het programma onderaan het scherm weergeven. 15 Teletekst gids & Voer door middel van de cijfertoetsen het nummer in van de teletekstpagina die de programma- informatie bevat voor de huidige zender. é Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje te bewegen. Kies met de cursor op/neer, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de OK toets. teletekst systeem uit. & é " ` Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt. Druk op de OK toets om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten. Opmerking: In Dual screen mode: druk de cursor naar beneden om het eerste woord of paginanummer te doen oplichten. Gebruik de cursor op/neer, links/rechts om het woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd. Druk op de cursor naar boven om hypertext te verlaten. 17 Teletekst menu (Enkel mogelijk in teletekstmode met volledig scherm) & Druk op de toets MENU om het menu te activeren. " Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren. ` Selecteer Annuleer om het geselecteerde woord of karakter te annuleren; Spatie om een spatie in te voegen; Wissen om het laatst geselecteerde karakter te wissen; Shift om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; Andere om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. ( Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren. Een woord zoeken & Typ het woord op het scherm in of kies een Verborgen informatie Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren. Voorkeur Deze lijst bevat maximaal 8 favoriete teletekstpagina's. [. . . ] Automatisch aanpassen Met deze instelling kunt u automatisch de shift, de klokfrequentie en de fase in VGA mode aanpassen. Druk OK om uit te voeren. Configuratie menu Configur. Taal US English English Nederlands Deutsch Français Español . . . & Druk de cursorknop naar beneden om Taal te kiezen. é Beweeg de cursor naar rechts om toegang te hebben tot de lijst van talen die kunnen worden geselecteerd. " Gebruik de cursor op/neer om de lijst te doorlopen en om andere talen, die niet op het scherm voorkomen, te doen verschijnen. 5 Tips Omgevingstemperatuur Hang de monitor niet boven een verwarmingstoestel of andere warmtebronnen. Onderhoud van het scherm Reinig het met een antireflecterende laag voorziene glazen scherm met een vochtige zachte doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 42PFL4208H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 42PFL4208H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag