Gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3506H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3506H. Wij hopen dat dit PHILIPS 42PFL3506H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3506H te teleladen.


PHILIPS 42PFL3506H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12070 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 42PFL3506H BROCHURE (2323 ko)
   PHILIPS 42PFL3506H QUICK START GUIDE (1740 ko)
   PHILIPS 42PFL3506H (12317 ko)
   PHILIPS 42PFL3506H BROCHURE (2043 ko)
   PHILIPS 42PFL3506H QUICK START GUIDE (1740 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 42PFL3506H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 47PFL4606H 46PFL5606H 42PFL4x06H 42PFL3x06H 40PFL5xx6H 37PFL4606H 32PFL5x06H 32PFL4606H 32PFL3x06H DesignLine Tilt NL Gebruiksaanwijzing EN Addendum When you select a channel from the channel grid, a preview is not displayed. Dodatek Pi výbru kanálu z mízky není náhled zobrazen. Tillæg Når du vælger en kanal fra kanaloversigten, er der ikke nogen eksempelvisning. Nachtrag Wenn Sie einen Sender aus der Senderliste auswählen, wird keine Vorschau angezeigt. [. . . ] Druk op om af te sluiten. 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Tijdzone]. Druk op OK om te bevestigen. Zomertijd gebruiken Opmerking · Deze optie is alleen beschikbaar als u [Autom. klokmodus] > [Handmatig] selecteert. Opmerking · Als het geselecteerde land digitale uitzendingen ondersteunt, worden de tijdgegevens van uw TVaanbieder met voorrang weergegeven op de klok. De TV-klok weergeven 1 2 3 Druk op . 1 2 3 Druk op OPTIONS terwijl u TV kijkt. Druk op OK. Opmerking Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Zomertijd] en druk vervolgens op OK. Selecteer [Standaardtijd] of [Zomertijd] en druk vervolgens op OK. · Als u de klok wilt uitschakelen, herhaalt u de procedure. 22 NL U kunt timers instellen om de TV op een opgegeven tijdstip in de stand-bymodus te zetten. Tip · Stel de klok van de TV in voordat u timers gebruikt. U kunt voorkomen dat uw kinderen naar bepaalde programma's of zenders kijken door de knoppen van de TV te vergrendelen. Code instellen of wijzigen De TV automatisch overschakelen naar stand-by (sluimerschakelaar) Met de sluimerschakelaar wordt de TV na een vooraf bepaalde tijd automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. Tip · U kunt de TV al eerder uitschakelen of de sluimerschakelaar opnieuw instellen. 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen]>[ Kinderslot]. » Het menu [Code instellen] / [Code wijzigen] wordt weergegeven. » Volg de aanwijzingen op het scherm om uw pincode te maken of te wijzigen. Tip 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Sleeptimer]. » De TV wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de standbymodus. · Bent u uw code vergeten, voer dan `8888' in om nog aanwezige codes te negeren. Een of meer zenders vergrendelen of ontgrendelen 1 2 3 Druk op . Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Kinderslot] > [Zendervergrend. ]. Selecteer de zender die u wilt vergrendelen of ontgrendelen en druk op OK. » De eerste keer dat u een zender vergrendelt of ontgrendelt, wordt u gevraagd uw pincode in te voeren. » Als de zender is vergrendeld, wordt een slotsymbool weergegeven. NL 23 4 N e de rl a n ds Timers gebruiken Ongeschikte inhoud vergrendelen 5 6 Herhaal het proces om andere zenders te vergrendelen of ontgrendelen. » Als u naar andere zenders schakelt met CH - of CH +, worden de vergrendelde zenders overgeslagen. » Als u vanuit het zenderoverzicht naar de vergrendelde zenders gaat, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Scenea weergeven U kunt een standaardafbeelding weergeven als achtergrond op de TV. Als de sleeptimer is uitgeschakeld, wordt de achtergrond gedurende 240 minuten weergegeven. Anders wordt deze gedurende de duur van de sleeptimer weergegeven. Ouderlijke kwalificatie instellen Sommige digitale uitzenders hebben een leeftijdsgrens aan hun programma's toegekend. U kunt uw TV zo instellen dat alleen programma's met een leeftijdsgrens lager dan de leeftijd van uw kind worden weergegeven. Scenea inschakelen 1 2 Druk op . Selecteer [Scenea] en druk op OK. » Indien er geen afbeelding is ingesteld, wordt de standaardafbeelding weergegeven. » Indien een aangepaste Sceneaafbeelding is geladen, wordt die afbeelding weergegeven (zie `De Scenea-afbeelding aanpassen' op pagina 24). 1 2 Druk op . 3 4 5 Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Kinderslot] > [Kwal. Druk op om af te sluiten. De Scenea-afbeelding aanpassen U kunt een andere afbeelding laden als achtergrond. Opmerking · Als u een nieuwe Scenea-afbeelding laadt, vervangt · Als u een andere afbeelding wilt gebruiken als deze de huidige Scenea-afbeelding. achtergrond, hebt u een USB-opslagapparaat nodig waarop een afbeelding is opgeslagen van minder dan 1 MB. 1 2 3 4 5 Laad een afbeelding van minder dan 1 MB naar het USB-opslagapparaat. Selecteer een afbeelding en druk op OPTIONS. 24 NL 7 Druk op een willekeurige toets om Scenea af te sluiten. 1 2 Druk op SUBTITLE terwijl u TV kijkt. · [Aan indien gedempt]: ondertiteling weergeven indien het geluid gedempt is. Opmerking De taal wijzigen Afhankelijk van de zender kunt u de taal van de audio, van de ondertiteling of allebei wijzigen voor een TV-zender. Er worden meerdere talen voor de audio, ondertiteling of allebei uitgezonden via teletekst of digitale DVB-T-uitzendingen. [. . . ] Selecteer [Thuis] en druk op OK. Problemen met TV-zenders Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders · Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd. Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders gevonden · Controleer of de TV DVB-T, DVB-T Lite of DVB-C ondersteunt in uw land. Sommige zenders worden niet automatisch op mijn TV geïnstalleerd: · Zorg dat u bij de installatie het land selecteert waarin u de TV installeert. 46 NL De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld: · Controleer of de antenne goed op de televisie is aangesloten. · Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als de TV-bron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 42PFL3506H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 42PFL3506H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag