Gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3208H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3208H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 42PFL3208H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 42PFL3208H/12 te teleladen.


PHILIPS 42PFL3208H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 42PFL3208H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat u informeren over het plaatselijke systeem voor gescheiden afvalverwerking voor elektrische en elektronische producten. Volg de voor u geldende plaatselijke regels op en gooi uw oude producten niet weg bij normaal huishoudelijk afval. Als u zich op de juiste wijze van het product ontdoet, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Linker onderkant van de tv · Het stroomverbruik van dit apparaat in de stand-bystand is minder dan 1 W. · Het stroomverbruik van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de tv. [. . . ] U kunt dit ook gebruiken als een wekker, waarbij de TV op een vooraf bepaalde tijd uit de stand-bystand wordt gehaald. De timer werkt alleen als de stroomvoorziening van de TV niet is uitgeschakeld. 2 Druk net zolang op de toets Î ï totdat u Diversen hebt geselecteerd en om het menu druk op de toets Æ/ Diversen te openen. Hoofdmenu Beeld Geluid Diversen Installatie Timer Kinderslot oudercontrole Active Control 3 Druk op de toets Æ / om het menu te openen. 4 Druk op de toetsen Î ï om een item te selecteren. Timer Slaapstand Tijd Starttijd Stoptijd Programnr. Activeren --:-- 5 Gebruik de toetsen Í, Æ, Î, ï of de cijfertoetsen 0-9 om de timerinstelling te veranderen. NL-14 12. 2 Ouderlijk toezicht Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u kanalen blokkeren om te voorkomen dat uw kinderen bepaalde programma's bekijken. 2 Druk net zolang op de toets Î ï totdat u Diversen hebt geselecteerd en druk op de toets Æ/ om het menu Diversen te openen. oudercontrole Vergrendelen Wijzig Code Wis Alles Slot Alles 106 001 002 003 004 005 006 007 008 Hoofdmenu Beeld Geluid Diversen Installatie Timer Kinderslot oudercontrole Active Control Beschrijving van de instellingen: Vergrendelen Vergrendel een afzonderlijke zender. Druk op de toets Æ om de modus Vergrendelen te openen en selecteer met de toetsen Î ï de zender die u wilt vergrendelen of ontgrendelen. Druk op de toetsen Í Æ om de geselecteerde zender te vergrendelen of ontgrendelen. Als u de modus Vergrendelen wilt afsluiten en wilt terugkeren naar het menu Ouderlijk toezicht, drukt u op de toets Wijzig code Voer met de cijfertoetsen 0-9 de nieuwe viercijferige code in en bevestig deze door de nieuwe code nogmaals in te voeren. Wis alles Druk op Æ om alle vergrendelde kanalen te ontgrendelen. 3 Druk net zolang op de toets Î ï totdat u Ouderlijk toezicht hebt geselecteerd en druk op de toets Æ / om de modus Ouderlijk toezicht in te schakelen. Diversen Timer Kinderslot Oudercontrole Active Control **** Toegangs Code 4 Voer de toegangscode 0711 in met de cijfertoetsen 0-9. Voer met de cijfertoetsen 0-9 uw eigen 4-cijferige code in en voer deze ter bevestiging nogmaals in. 7 Druk op de toets Í om de instelling van Beeld of Geluid aan te passen. 8 Druk op de toets om het menu te sluiten. Equalizer: hiermee stelt u de geluidstoon in. Balans: om het geluid evenwichtig over de linker- en rechterluidsprekers te verdelen. volume: deze instelling wordt gebruikt om de abrupte toename van geluid af te vlakken, vooral bij het overschakelen naar een andere zender of bij reclamespots. Surround: kies tussen Incredible Surround en Stereo bij een stereo-uitzending en tussen Mono en Spatial bij een monouitzending. NL-17 NL 14 Smart Picture en Smart Sound Beschrijving van de beeldinstellingen Warm : Instellingen voor een briljant en scherp beeld, geschikt voor een heldere omgeving en voor gebruik bij demonstraties om de kwaliteit van de TV bij een goede bron te laten zien. Het best voor grafische toepassingen. De functie Smart Picture biedt u de mogelijkheid te kiezen uit 5 beeldinstellingen, namelijk : Multi Media, Persoonlijk, Warm, Natuurlijk en Zacht. om door Druk herhaaldelijk op de toets de instellingen te lopen tot u de gewenste modus hebt gevonden, en selecteer deze. Natuurlijk Zacht Natuurlijk of Warm MultiMedia Persoonlijk Zacht Opmerking: De optie Persoonlijk wordt ingesteld in het menu Beeld in het hoofdmenu. De functie Smart Sound biedt u de mogelijkheid te kiezen uit 4 geluidsinstellingen, namelijk : Film, Muziek, Spraak en Persoonlijk. om door Druk herhaaldelijk op de toets de instellingen te lopen tot u de gewenste modus hebt gevonden, en selecteer deze. Muziek Multi Media : Het best voor grafische toepassingen. Persoonlijk : De beeldinstellingen die zijn ingesteld naar uw persoonlijke voorkeuren. Beschrijving van de geluidsinstellingen Film : benadrukt de dynamiek (bass en treble extra versterkt). : De geluidsinstellingen zijn ingesteld naar uw persoonlijke voorkeuren. of Film Spraak Persoonlijik Muziek Opmerking : De optie Persoonlijk wordt ingesteld in het menu Geluid (in het hoofdmenu). [. . . ] U kunt S-VHS-kwaliteit met een S-VHScamcorder verkrijgen door de S-VHSkabels aan te sluiten op de S-VIDEOingang 1 en AUDIO L / R-ingang 3 . 3 Druk op de toets op de afstandsbediening om de lijst Bron weer te geven. 4 Druk op de toets ï om de EXT 3 te kiezen en vervolgens op de toets Æ/ om uw keuze te bevestigen. Aansluitingen aan de zijkant van de tv 1 Sluit de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon , zoals op de tekening. Tip Druk op de toets op de afstandsbediening om het geluid van de interne luidsprekers van de TV uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 42PFL3208H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 42PFL3208H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag