Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40PFL9715K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40PFL9715K. Wij hopen dat dit PHILIPS 40PFL9715K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40PFL9715K te teleladen.


PHILIPS 40PFL9715K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8557 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40PFL9715K BROCHURE (2182 ko)
   PHILIPS 40PFL9715K (8388 ko)
   PHILIPS 40PFL9715K BROCHURE (2798 ko)
   PHILIPS 40PFL9715K QUICK START GUIDE (1759 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40PFL9715K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, 78 9:;<8=>?@A 9B;<8=>?@A 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 /)(/<. '0!F+<!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E!'2!@G<!-/*A/C, )/F/!=/F/-)<(/<!++<!, /!A+**/<6 F''-!@/, !H/*, /0. /!(/H-G)1!F+<!@/, !*I*, //06!J<. )/<!@/, !A-'. GC, !'2!. /!)<. )F). G/=/!0'. G=/*!'2!A-'C/. G-/*!K'-. /<!(/H-G)1, !F''-!(/=. )(@/). !/<!(/*C@)1, @/). !F+<!@/, !*I*, //0!K'-. /<!H/F/*, )(. 6!?@)=)A*! [. . . ] Om naar een vergrendeld programma te kunnen kijken, moet u de code van het kinderslot invoeren. Een leeftijdrestrictie instellen Druk op h , selecteer Configuratie > Zenderinstellingen en selecteer Kinderslot > Leeftijdsclassificatie. Om een leeftijdsclassificatie te selecteren moet u eerst uw 4cijferige code van het kinderslot invoeren. Als er nog geen code voor het kinderslot is ingesteld, kunt u dat nu doen. Wanneer de code is ingevoerd, kunt u de leeftijdsclassificatie selecteren. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld. U wordt gevraagd de code in te voeren om het programma te ontgrendelen. Bij sommige zenders vergrendelt de TV alleen programma's met een hogere classificatie. Een zender vergrendelen Als u een zender wilt vergrendelen, drukt u op h , selecteert u Configuratie > Zenderinstellingen en selecteert u Kinderslot > Zender vergrendelen. In de lijst met zendernummers selecteert u een zender en drukt u op OK om de zender te vergrendelen. U kunt nu een andere zender selecteren om te vergrendelen of te ontgrendelen. Code wijzigen Als u de huidige vergrendelingscode wilt wijzigen, drukt u op h en selecteert u achtereenvolgens Configuratie > Zenderinstellingen en Kinderslot > Code wijzigen. Als u de code bent vergeten, kunt u deze overschrijven door 8888 in te voeren. Sleeptimer Met de sleeptimer kunt u de TV zodanig instellen dat deze na een ingestelde tijd automatisch in stand-by wordt gezet. Als u de sleeptimer wilt instellen, drukt u op h > Configuratie > TV-instellingen > Voorkeuren > Sleeptimer . Met de schuifregelbalk kunt u de tijd instellen op maximaal 180 minuten, in stappen van 5 minuten. Als deze waarde is ingesteld op 0 minuten, is de sleeptimer uitgeschakeld. U kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of de tijd opnieuw instellen. 42 Meer informatie over de TV / Vergrendelingen en timers 4 Configuratie 4. 1 Beeld en geluid Smart instellingen Als u een Smart instelling kiest in het menu ADJUST, kunt u de instellingen van de geselecteerde Smart instelling weer wijzigen in Configuratie met de instellingen voor beeld en geluid. Een Smart instelling resetten U herstelt de oorspronkelijke waarde van een Smart instelling door de gewenste instelling te selecteren in het menu ADJUST. Druk vervolgens op h > Configuratie > TV-instellingen en Resetten, druk op OK en bevestig uw keuze. Als u meer wilt lezen over de instellingen voor smart beeld en smart geluid, gaat u naar Help > De TV gebruiken > TV-kijken > Instellingen voor smart beeld en smart geluid. -- Perfect contrast: hiermee stelt u het niveau in waarmee de TV automatisch de details verbetert in de donkere, halfdonkere en lichte delen van het beeld. -- Dynamische achtergrondverlichting: hiermee stelt u het niveau van stroomverbruik in. [. . . ] Selecteer Huidige software-informatie en kijk bij Versie: . Open source-software Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij Philips een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Als u liever niet e-mailt of als u een week na verzending van deze e-mail nog geen bevestiging hebt ontvangen, schrijf dan in het Engels naar . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40PFL9715K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40PFL9715K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag