Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40723-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40723-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40723-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40723-17-16 te teleladen.


PHILIPS 40723-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40723-17-16 QUICK START GUIDE (1262 ko)
   PHILIPS 40723-17-16 QUICK START GUIDE (1262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40723-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. • Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen. • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. [. . . ] • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. • Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. • Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. • Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert. »» Alleen HP8181:: de ionenfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. »» Alleen 40723-17-16/83: als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, ( ). zet u de ionenknop op of »» Als de functie is ingeschakeld, gaat het indicatielampje voor ionen ( ) branden. • Voor 40723-17-16/83 met de volumediffuser: »» Als u meer volume bij de haarwortels wilt, steekt u de pinnen in uw haar en maakt u draaiende bewegingen. »» Als u lang haar hebt, kunt u lokken uitspreiden over de bovenkant van de diffuser of het haar met de pinnen kammen van de wortels naar de punten. 2 Uw haar drogen »» Voor krullend of golvend haar houdt u de diffuser op een afstand van 10 tot 15 cm van het haar, zodat het geleidelijk kan drogen. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. [. . . ] »» Als u lang haar hebt, kunt u lokken uitspreiden over de bovenkant van de diffuser of het haar met de pinnen kammen van de wortels naar de punten. 2 Uw haar drogen »» Voor krullend of golvend haar houdt u de diffuser op een afstand van 10 tot 15 cm van het haar, zodat het geleidelijk kan drogen. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40723-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40723-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag