Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40603-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40603-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40603-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40603-48-16 te teleladen.


PHILIPS 40603-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40603-48-16 BROCHURE (1333 ko)
   PHILIPS 40603-48-16 QUICK START GUIDE (1840 ko)
   PHILIPS 40603-48-16 BROCHURE (1327 ko)
   PHILIPS 40603-48-16 QUICK START GUIDE (1840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40603-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product. · Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. · Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is. · Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer. [. . . ] Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt. · Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur. · Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen. · Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. · Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt. · Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld. · Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. De zorg voor uw product Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen. 4 Uw SoundBar De zorg voor het milieu Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond. 6 NL Aansluiten Sluit de subwoofer aan op de SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids. Achteraan rechts N e de rl a n ds AC MAINS~ Connectoren Andere apparaten met uw SoundBar verbinden. Zijkant rechts AC MAINS~ Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning. Audio van een TV en andere apparaten aansluiten Speel audio van TV of andere apparaten af via uw SoundBar. · Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt. MUSIC iLINK Audio-invoer van een MP3-speler. Achteraan links L (WHITE) AUX R (RED) AUDIO IN SUBWOOFER (8) · De audioaansluitingen in deze COAXIAL OPTICAL DIGITAL IN 1 2 3 4 a SUBWOOFER Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan. Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan. Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan. b AUDIO IN-AUX Voordat u begint TV · Selecteer `PCM' of `Standard' (Standaard) in het TV-audiomenu. Andere apparaten (DVD-speler, Blu-ray-speler enz. ) · Selecteer `PCM' bij de auto-uitvoer van het apparaat. Raadpleeg voor informatie de gebruikershandleiding van het apparaat. c DIGITAL IN-COAXIAL d DIGITAL IN-OPTICAL Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel De beste geluidskwaliteit Verbind de OPTICAL-aansluiting op uw SoundBar met de OPTICAL OUT-aansluiting op het apparaat door middel van een optische kabel. NL 7 De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met SPDIF, SPDIF OUT, of OPTICAL. 6 Uw SoundBar gebruiken TV Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel Goede geluidskwaliteit Verbind de COAXIAL-aansluiting op uw SoundBar met de COAXIAL/DIGITAL OUTaansluiting op het apparaat door middel van een coaxkabel. De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met DIGITAL AUDIO OUT. In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint · Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. · Schakel de SoundBar naar de correcte bron wanneer u een ander apparaat aansluit. Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen Druk op de bronknoppen om de audio-uitgang van het aangesloten apparaat te selecteren. Het volume aanpassen Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels Standaard geluidskwaliteit Verbind de AUX-aansluitingen op uw SoundBar met de audioaansluitingen op het apparaat door middel van een analoge kabel. VCR Druk op VOL +/- om het volume te verhogen of verlagen. · De Bronindicatoren aan de voorkant knippert twee keer als het volume wordt ingesteld op minimum of maximum. [. . . ] · Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op MUTE of drukt u op VOL +/-. 8 NL In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek. De hoge of lage tonen wijzigen Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge frequentie (treble) of lage frequentie (bas) zodat deze bij uw video of muziek passen. Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen. · Een stereo-audiokabel van 3, 5 mm. Muziek afspelen 1 2 Druk op TREBLE +/- of BASS +/- om de hoge of lage tonen te verhogen of te verlagen. · De Bronindicatoren aan de voorkant knippert twee keer als de hoge of lage tonen worden ingesteld op minimum of maximum. 3 Sluit de MP3-speler aan op uw SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids. Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen. Fabrieksinstellingen toepassen U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40603-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40603-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag